Om Børnelægernes Børnetips

​Børnelægernes Børnetips giver tips, råd og vejledning til forældre til syge børn.

​​​​Marianne Sjølin Frederiksen, Morten Schrøder og Dina Cortes
​​Børnelægernes Børnetips består af korte informationsfilm, der giver forældre viden om symptomer på sygdomme hos børn i alderen 6 mdr. til 12 år. Til hver film hører et faktaark, som kan downloades.

Filmene har til formål at hjælpe forældre med at vurdere, hvornår de kan hjælpe deres syge barn derhjemme, og hvornår det er vigtigt, at de kontakter lægevagt, Akuttelefonen 1813 eller egen læge. 

 • Filmene handler om symptomer, der knytter sig til cir​ka 70-80 pct. af al akut opstået sygdom hos børn. 
 • Filmene er oversat til engelsk og arabisk​. ​

Bag Børnelægernes Børnetips står børnelæger fra hele landet og andre speciallæger. Budskaberne er udviklet i samarbejde med Akutberedskabet, Region Hovedstaden, Dansk Pædiatrisk Selskab og organisationen Børneliv. Budskaberne bakkes op af sundhed.dk, Læge- og patienthåndbogen, Komiteen for Sundhedsoplysning, Mødrehjælpen, samt Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Indsatsen er finansieret af Region Hovedstaden og TrygFonden.

Initiativtagere til Børnelægernes BørneTIPS er:

 

  Marianne Sjølin Frederiksen, Morten Schrøder og Dina Cortes

 • Dina Cortes, professor og overlæge, dr. med. på Børne- og Ungeafdelingen på Hvidovre Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.
 • Marianne Sjølin Frederiksen, overlæge i Børnemodtagelsen og uddannelsesansvarlig på Børneafdelingen på Herlev Hospital.
 • Morten Schrøder, børnelæge på BørneRiget og Børne- og Unge afdelingen på Rigshospitalet.

Flere børnelæger bag Børnelægernes BørneTIPS: 


 • Stine Lund, afdelingslæge, ph.d., Børne- og Ungeafd. på Hvidovre Hospital.
 • Louise Lundby Christensen, ledende overlæge, ph.d., Børne- og ungeafd. på Slagelse Sygehus.
 • Line Klingen Gjærde, læge, ph.d., Børne- og Ungeafd. på Rigshospitalet,
 • Liv Andrés-Jensen, ph.d.-studerende læge, Børne- og Ungeafd. på Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. 
 • Mette Kristoffersen, ph.d.-studerende læge på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 
 • Katrine Spangenberg, læge, Børne- og Ungeafd. på Rigshospitalet. 
 • Brian Rafn Hjelvang, afdelingslæge, Børne- og Ungeafdelingen på Hvidovre Hospital. 
 • Liv Borch-Johnsen, ph.d.-studerende læge, Børne- og Ungeafdelingen på Hvidovre Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Speciallæger, der har deltaget i udviklingen af budskaberne i filmene Børnelægernes BørneTIPS:


 • Rikke Møller Andersen, overlæge, Børne- og Ungeafdelingen på Kolding Hospital.
 • Bo Chawes, klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d., dr. med., Børne- og Ungeafd. på Herlev Hospital og COPAC (Copenhagen prospective studies on astma in childhood) på Gentofte Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.
 • Helle Christiansen, overlæge, Børne- og Ungeafdelingen på Hvidovre Hospital. 
 • Dina Cortes, professor og overlæge, dr. med. på Børne- og Ungeafdelingen på Hvidovre Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
 • Marianne Sjølin Frederiksen, overlæge, Børne og Ungeafdelingen på Herlev Hospital. 
 • Dorthe Grosen, klinisk lektor, overlæge, ph.d., Hans Christian Andersen Børnehospital, Odense og Syddansk Universitet 
 • Ann-Britt Kirkedal, overlæge, Børne og Ungeafdelingen på Herlev Hospital. 
 • Marie-Louise von Linstow, afdelingslæge, ph.d., Børne- og Ungeafdelingen på Rigshospitalet. 
 • Sannie Brit Nordly, overlæge, Børne- og Ungeafdelingen på Hvidovre Hospital. 
 • Gitte Leth Møller, overlæge, ph.d., Børne- og Ungeafdelingen på Hvidovre Hospital. 
 • Lone Paulsen, overlæge, ph.d., Hans Christian Andersen Børnehospital, Odense. 
 • Peter Toftedal, overlæge, ph.d., Hans Christian Andersen Børnehospital, Odense. 
 • Ruth Kirk Ertmann, lektor, ph.d., Afdeling for Almen Medicin på Forskningsenheden for Almen Praksis og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. 
 • Anette Hauskov Gaungaard, lektor, ph.d., Afdeling for Almen Medicin på Forskningsenheden for Almen Praksis og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. 
 • Kristian Andreasen, overlæge, Øre, Næse og Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital. 
 • Mads Georg Stage, overlæge, Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet. 
 • Simon von Spreckelsen, klinikansvarlig øjenlæge på Profylax Øjenklinik, Helsingør. 
 • Anne Birgitte Simonsen, seniorforsker, afdelingslæge, ph.d., Videncenter for allergi, Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Gentofte Hospital  
 • Jørgen Thorup, professor og overlæge, ph.d., Børnekirurgisk afdeling på Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.  

Fra Akutberedskabet: 


 • Professor, overlæge, ph.d. Fredrik Folke på Akutberedskabet, og Kardiologisk afdeling på Gentofte-Herlev Hospital samt Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.  
 • Marie Bastrup, Enhedschef, Akutberedskabet, Region Hovedstaden.


Se filmene fra Børnelægernes Børnetips​Kontakt Børnelægernes Børnetips

Bemærk, at vi ikke besvarer konkrete spørgsmål om sygdom og sundhed, men opfordrer dig til at kontakte egen læge eller Akuttelefonen, hvis det haster.​​


Skriv sikkert til Børnelægernes Børnetips med Digital Post via borger.dk (login med MitID)​​
Redaktør