​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Test din afdeling

Er din afdeling børneparat? Test din afdeling ved hjælp af spørgeskemaet fra the National Pediatric Readiness Project, og sammenlign jeres resultat med resten af Danmark.​Test din afdeling ved hjælp af spørgeskemaet fra the National Pediatric Readiness Project og få et indtryk af, hvor I ligger i forhold til jeres kolleger – og på hvilke punkter, I kan forbedre jeres afdeling. 

Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af den amerikanske vejledning for børneparathed fra de amerikanske børnelæger (AAP), akutmedicinere (ACEP) og akutsygeplejersker (ENA). Spørgeskemaet giver point for de dele af vejledningen, man lever op til. På den måde får man en vægtet score mellem 0 og 100, hvor 100 betyder at man opfylder alle punkter i vejledningen. 

Et enkelt tal fra en amerikansk guideline fortæller naturligvis ikke alt om ens afdeling, men det giver et fingerpeg og gør det muligt at sammenligne sig med andre – eller med sig selv over tid. Mest interessant er det at kigge på de punkter, man ikke får point for. 
Se spørgeskemaet fra the National Pediatric Readiness Project​​

Rigshospitalets TraumeCenter startede med en score på 61 i år 2020

Se resultaterne af den nationale undersøgelse af børneparathed i danske akutmodtagelser/ akutafdelinger/ skadestuer​ 2021 her og sammenlign jeres afdeling med resten af Danmark.


Redaktør