​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Akut Barn vejledninger

​Vejledninger om akutte, livstruende medicinske og kirurgiske tilstande hos børn

   

​Børneparat.dk er en del af Akut Barn teamet. I samarbejde med børnelæger fra flere afdelinger, har vi udviklet vejledninger for den initiale håndtering af akutte livstruende medicinske og kirurgiske tilstande hos børn 3-50 kg.
Akut Barn vejledningerne er via app’en Akut Barn tilgængelige uden forsinkelse direkte ved siden af patienten. Ydermere præsenterer app’en medicindoser beregnet til barnets vægt, hvilket reducerer risikoen for regnefejl i akutte situationer. 

Akut Barn vejledningerne er ikke en erstatning for lokale vejledninger eller selvstændig klinisk beslutningstagen men et supplement. Vejledningerne dækker minimum de første 30 min. af behandlingen.

Download Akut Barn app’en gratis til mobil eller tablet her:


​Mange afdelinger og akutberedskaber har en printet version af Akut Barn som en del af det akutte børneudstyr. De enkelte vejledninger er tilgængelige nedenfor, behandlingsvejledningerne dog i en forkortet udgave, der kun rummer medicinformlerne. 

Vi anbefaler kraftigt at man om muligt anvender Akut Barn app’en, da denne er mere fyldestgørende, beregner doser automatisk og til enhver tid er opdateret. I Rigshospitalets TraumeCenter har vi fastgjort en iPad til væggen ved traumelejerne med Akut Barn åben og klar til brug. Akut Barn app’en virker efter download også i områder uden netværksforbindelse.  

Redaktør