​​​​​​​​​​​​​

Ledelse af den akutte børnebehandling

Hvem har ansvaret for den akutte børnebehandling i afdelingen?​


At udpege en ledelse af den akutte børnebehandling er muligvis den vigtigste enkeltfaktor i forhold til at gøre en afdeling børneparat. Det er i hvert fald et godt sted at starte, for det er helt afgørende for resultatet, at nogen har ansvaret og mandatet til at arbejde med de mange tværgående elementer, der indgår i børneparathed. Afdelinger med en udpeget ledelse af børneområdet er mere børneparate end afdelinger uden. 
Læs mere om, at ledelse af børneområdet giver øget børneparathed​

En vigtig pointe er, at opgaven er tværfaglig. Det anbefales derfor, at der både udpeges en lægefaglig leder og en sygeplejefaglig leder, der i samarbejde har ansvaret for alle aspekter af børneparathed i afdelingen. 
Nøglepointer om ledelse af børneområdet fra internationale guidelines er blandt andet: 

 • Den lægefaglig​e leder skal have kompetence indenfor behandling og genoplivning af kritisk syge og tilskadekomne børn. Speciale er mindre afgørende.
 • Den sygeplejefaglige leder skal have interesse og klinisk erfaring med akut behandling og sygepleje af børn
 • Begge kan have andre opgaver i afdelingen. At lede børmeområdet er ikke nødvendigvis en fuldtidsopgave, men det er vigtigt, at der er afsat tilstrækkeligt ikke-klinisk arbejdstid til opgaven
 • Opgaver: I fællesskab har den lægefaglig om sygeplejefaglige leder ansvaret for at sikre afdelingens børneparathed dvs
  • Udarbejde, opdatere og implementere vejledninger og børneberedskabsplan
  • Kompetencevurdering og uddannelse af personalet inkl. tværfaglige øvelser
  • Sikre at alt nødvendigt udstyr er tilstede, og at afdelingens indretning er børne- og familievenlig
  • Sikre at børn indgår i afdelingens løbende arbejde med kvalitetssikring og patientsikkerhed
  • Samarbejde med alle relevante interne og eksterne samarbejdspartnere

Akut børnebehandling involverer mange faggrupper, der alle har et vigtigt delansvar. Koordinering er derfor en vigtig del af opgaven, hvilket er understreget i den amerikanske titel for ledere af akut børnebehandlig: Pediatric emergency care coordinator - børnekoordinator
Redaktør