​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Samarbejde

Akutbehandling af børn er en holdsport.


Samarbejde er nøglen til succes – både når det drejer sig om et enkelt barn, og når det drejer sig om hele afdelingens børneparathed. Derfor skal afdelingens børnekoordinerende læge og sygeplejerske sørge for at etablere og vedligeholde samarbejde med alle relevante interne og eksterne samarbejdspartnere.
Inhospitale samarbejdspartnere kan omfatte:

 • Sygeplejersker og læger tilknyttet afdelingen – overvej at etablere en børnegruppe for de særligt interesserede
 • Pædiatere
 • Anæstesiologer og anæstesisygeplejersker
 • Kirurgiske specialer
 • Radiologer og radiografer
 • Bioanalytikere
 • Sekretærer – særligt vigtige i fht. ensartet registrering
 • Beredskabskomité
 • Uddannelsesansvarlige personer​

Eksterne samarbejdspartnere kan fx omfatte:


 • Regionalt traumecenter
 • Regional børneintensiv afdeling
 • Lokal børneafdeling (hvis der ikke er børneafdeling på jeres hospital)
 • Akutberedskabet
 • Andre akutmodtagelser, akutafdelinger eller akutklinikker
 • Henvisende instanser fx vagtlægeordning og praktiserende læger​
 • Nationale samarbejdsfora
 • Børneparat! 😊
Redaktør