​​​​​​​​​​​​​​

Udstyr og indretning

​Børn har krav på at akutbehandling finder sted i omgivelser, der er indrettet børnesikkert og børnevenligt. Det gælder både behandlingrum og venteområder. 


Indretning​

Børn har krav på at akutbehandling finder sted i omgivelser, der er indrettet børnesikkert og børnevenligt. Det gælder både behandlingrum og venteområder. 

En børneparat afdeling tilbyder

  • Børnevenlig udsmykning, der opleves som behagelig af både små og store børn
  • Børnesikre omgivelser, hvor børn fx ikke risikerer at komme til skade i automatiske døre eller med affald i kanylebokse
  • Trygge omgivelser, hvor børn skærmes mod skræmmende syn og lyde fra andre patienter – og omvendt
  • Separat børneventeområde med mulighed for leg og underholdning uanset barnets alder
  • Tilbud om mad, drikke, pusleplads under ophold i afdelingen


Børnevenligt venteområde?


​Udstyr

Det kræver en del udstyr at varetage akutbehandling af børn, da de kommer i størrelser fra ca 2 til 100 kg. Men det kræver mere end børneudstyr: Det kræver også, at man etablerer nogle gode arbejdsgange omkring udstyret. 

​​
På Rigshospitalets TraumeCenter er indrettet en børneplads på traumestuen samt en mobil ”bamsevogn” med basalt udstyr til de mindre alvorlige skadestueforløb. 

Udover selve udstyret, skal en børneparat afdeling sikre følgende: 
  • Børneudstyr skal være tydeligt mærket og logisk organiseret
  • Udstyr til akut livreddende behandling skal være til stede i afdelingen hele tiden
  • Udstyr skal kontrolleres dagligt og systematisk ved brug af tjeklister
  • Personalet skal kende til placering og brug af udstyret

Redaktør