​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om Børneparat

Børneparat arbejder for at sikre høj kvalitet i den akutte børnbebehandling.  Børn med behov for akut hjælp skal have den bedst mulige behandling i et børne- og familievenligt miljø.

Mandat

 

Syge børn i voksne rammer

Når børn kommer til skade eller rammes af akut livstruende sygdom bliver de behandlet på akutklinikker, akutmodtagelser og traumecentre, hvor man både behandler både børn og voksne. Det gælder både præhospitalt og når barnet indbringes til en akutklinik, skadestue, akutmodtagelse, akutafdeling eller et traumecenter.​

Her udgør børn under 18 år typisk 10-20% af patienterne. Det betyder, at ​alt hvad der hedder ”plejer” handler om voksne: Indretningen er til voksne, udstyret er til voksne, og personalets rutiner handler om voksne. 

Børn udgør en undtagelse fra normen, og det giver risiko for dårlige oplevelser, mangelfuld behandling eller alvorlige fejl. 

Det arbejder vi for

Børneparat arbejder for at sikre høj kvalitet i den akutte børnbebehandling. Børn med behov for akut hjælp skal have den bedst mulige behandling i et børne- og familievenligt miljø. Kvaliteten skal leve op til højeste internationale standarder. 
 
Børneparat har udgangspunkt i Rigshospitalets TraumeCenter men henvender sig til alle akutte behandlingsfaciliteter. Børneparats resultater og ideer skal kunne komme alle børn til gode, uanset hvor de behandles. 

Børneparat i alle behandlingsfaciliteter

At være børneparat er relevant for alle behandlingsfaciliteter, der varetager akut behandling af børn. Børneparat henvender sig til steder, hvor der behandles børn og voksne i samme afdeling, dvs 
akutklinikker, skadestuer, akutmodtagelser, akutafdelinger og traumecentre ​men har også relevans for fx akutberedskaber, lægevagter, operationsgange, opvågningsafdelinger, ambulatorier osv. 

 
Alle er velkomne til at benytte sig af de ressourcer, der lægges frem her på www.børneparat.dk
Uanset hvor i Danmark, du arbejder, vil vi gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode idéer til, hvordan vi alle kan give børn i hele landet en bedre akutbehandling. 

Resultater af øget børneparathed

Øget børneparathed er associeret med reduceret dødelighed blandt kritisk syge og tilskadekomne børn, se fx her: 

Erfaringen fra Børneparat er, at det giver stor mening og positiv feedback fra personalet i akutte afdelinger, at sætte fokus på bedre akutbehandling af børn.​

Baggrund for projektet

Børneparat tager afsæt internationale vejledninger for akutbehandling af børn fra blandt andet World Health Organization (WHO), International Federation for Emergency Medicine (IFEM) og det amerikanske National Pediatric Readiness Project (NPRP)

Mandat

Børneparat er etableret på baggrund af en bevilling i budgetaftalen for 2020 fra Regionsrådet i Region Hovedstaden. I aftalens tekst er under overskriften ”Børnenes region” anført følgende: 
”(..) kritisk syge børn skal ikke møde et hospital, der kun er indrettet til de voksne. Alle vores hospitaler skal blive bedre til at møde børn på deres præmisser. Vi vil være en børneparat region. Rigshospitalets TraumeCenter er vores spydspids i det arbejde, der skal leve op til de højeste internationale standarder, og erfaringerne skal komme alle vores hospitaler til gode”

 
”Med budgetaftalen tager vi et særligt ansvar for de børn, der indlægges på Rigshospitalets TraumeCenter ved at investere 0,5 mio. kr. i Projekt Børneparat. Midlerne skal gå til at kunne etablere en lægelig ansvarlig for børneområdet, som skal sikre retningslinjer og understøtte uddannelse i akut behandling af børn både på Rigshospitalets TraumeCenter og på de øvrige akutmodtagelser”


Organisation og samarbejdspartnere

Børneparat er organisatorisk forankret i Rigshospitalets TraumeCenter og i Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter og ledes af Lasse Høgh Andersen, børneansvarlig overlæge i TraumeCentret.

 
Samarbejdspartnere på Rigshospitalet omfatter børnegruppen i akutklinikker, skadestuer, akutmodtagelser, akutafdelinger, traumecentre og børneafdelinger med mere.

 
Samarbejdspartnere i andre organisationer omfatter akutmodtagelser og børneafdelinger på andre akuthospitaler, akutberedskaber, faglige selskaber samt det amerikanske National Pediatric Readiness Project.

 
Akut Barn-vejledningerne er skrevet i samarbejde med børnelæger fra hver af Region Hovedstadens børneafdelinger:

 • Overlæge Helle Christiansen, Børne- og Ungeafdelingen, Amager og Hvidovre Hospital
 • Overlæge Ann-Britt Kiholm Kirkedal, Afdeling for Børn og Unge, Herlev og Gentofte Hospital
 • Afdelingslæge Jeppe Sylvest Angaard Nielsen, Intensiv Terapiklinik, Rigshospitalet
 • Reservelæge Cathrine Bohnstedt, BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet
 • Reservelæge Anja Munkholm, Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital

Til Børneparat er knyttet et advisory board, der aktuelt består af: 

 • Margrethe Lomholt Sørensen, klinisk sygeplejespecialist, TraumeCentret Rigshospitalet​
 • Casper Claudius, ledende overlæge, Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter, HOC Rigshospitalet
 • Volker Classen, ledende overlæge, Anæstesi- og Operationsafdelingen, JMC Rigshospitalet
 • Søren Walther-Larsen, overlæge, Anæstesi- og Operationsafdelingen JMC og Videnscenter for Børnesmerter
 • Kaare Engell Lundstrøm, overlæge, BørneUngeAfdelingen Rigshospitalet
 • Christian Svane, afsnitsansvarlig overlæge, TraumeCentret Rigshospitalet
 • Morten Bøttger, fagligt ansvarlig børneanæstesiolog, Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter, HOC Rigshospitalet​

Kontakt
Redaktør