Andre behandlingssteder

​Kontaktinformation og links til andre behandlingssteder.

Ved behov for akut hjælp

  • ​Hotline for voldsramte og pårørende: 70 20 30 82
    • ​Døgnåbent
    • Kan oplyse om evt. muligheder for overnatning på krisecentre.
  • Akutmodtagelse: 1813
  • Politi/ambulance: 112
  • I dagtiden kan egen læge også kontaktes.

Seksuelle overgreb

Er problemstillingen primært seksuelle overgreb, henvises i stedet til Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet​ eller Klinik for Voldtægtsofre på Hillerød Hospital.

Arbejdsrelateret vold

Er der ikke tale om vold i nære relationer, men derimod vold på arbejdspladsen, henvises i stedet til Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling​.

Ved tvivlstilfælde kan Center for Voldsramte kontaktes.​
Redaktør