Henvisning

Patienter henvises til Center for Voldsramte fra almen praksis, psykiatriske og somatiske hospitalsafdelinger, kommuner, krisecentre, politikredse og fagprofessionelle i andre organisationer, herunder civilsamfundsorganisationer.

Ved henvisning oplyses:

  • Navn og cpr-nummer
  • Telefonnummer
  • At der er givet specifik tilladelse til, at Center for Voldsramte
    må ringe til det pågældende telefonnummer
  • Om Center for Voldsramte må eller ikke må sende sms til telefonnummeret
  • Kort beskrivelse af den voldelige relation

Henvisninger vil blive tilbagevist, hvis ovenstående oplysninger mangler. 


Vii foretrækker henvisning ved telefonopkald fra henviser.

Telefon: 38 64 98 18
Telfontid: Kl. 08.00-14.00, mandag til torsdag

Af hensyn til den voldsudsattes sikkerhed, modtager vi ikke elektroniske henvisninger, men der kan sendes sikker mail til afdelingen.
Henvisning kan kun sendes på mail, hvis afsender også selv har sikker mailadresse. 

Sikker mail: bfh-centerforvoldsramte@regionh.dk 


Redaktør