Henvisning

​Vi tager i mod henvisninger fra læger og andet sundhedspersonale, fra socialfaglige i kommuner, pædagoger, frivillige og andre. Man kan som voldsramt også selv ringe til centeret.​​

Henvisninger sendes enten pr. mail eller ved telefonisk henvendelse. 
Af hensyn til den voldsramtes sikkerhed, modtager vi ikke elektroniske henvisninger.​

Ved henvisning skal følgende oplyses:

  • ​så vidt muligt navn, køn og alder
  • telefonnummer
  • at der er givet tilladelse til, at Center for Voldsramte ringer til det pågældende telefonnummer
  • om Center for Voldsramte må eller ikke må sms'e til telefonnummeret
  • kort beskrivelse af det voldelige forhold
De fleste henviste tilbydes et forløb i Center for Voldsramte med start indenfor 1-2 uger, men i nogle tilfælde vil vi i stedet rådgive om andre mere relevante tilbud​.
Redaktør