Er du udsat for vold?

Ring til os, hvis du er eller tidligere har været udsat for vold i din familie eller fra en partner. 

Telefon: 38 64 98 18
Telefontid: kl. 8.00 - 14.00, mandag til torsdag.

Hvis du skriver til os, skal du skrive dit navn og et telefonnummer, vi kan ringe til.
Hvis du foretrækker at skrive, skal du gøre det via borger.dk:

Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)Andre behandlingssteder


Ved behov for akut hjælp:
Døgnåben hotline for voldsramte og pårørende: 1888

Krisecentre: 1888

Skadestue: 1813

Politi/ambulance: 112

I dagtimerne kan egen læge også kontaktes. 

Seksuelle overgreb:
Er problemstillingen primært seksuelle overgreb, henvises i stedet til Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet​ eller Klinik for Voldtægtsofre på Hillerød Hospital. 

Arbejdsrelateret vold:
Er der ikke tale om vold i nære relationer, men derimod vold på arbejdspladsen, henvises i stedet til Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling​.

Ved tvivlstilfælde kan Center for Voldsramte kontaktes.​


Redaktør