Om Center for Voldsramte

Center for Voldsramte er et ambulant tilbud for mænd og kvinder i Region Hovedstaden.

Patienter henvises til Center for Voldsramte fra almen praksis, psykiatriske og somatiske hospitalsafdelinger, kommuner, krisecentre, politikredse og fagprofessionelle i andre organisationer, herunder civilsamfundsorganisationer.

Voldsudsatte borgere fra Region Hovedstaden kan selv henvende sig.
Hvis man som fagprofessionel har talt med en person om volden, anbefaler vi, at man laver en henvisning til os, fremfor at bede personen om selv at henvende sig.

Målgruppe

Vores patienter er eller har været udsat for psykisk, fysisk og seksuel vold i en eller flere nære relationer. Nære relationer er typisk familie, eller nuværende og tidligere partnere.
Læs mere om de forskellige voldsformer her.

Formål

Formålet med et forløb er primært at rådgive om muligheder for relevant hjælp, støtte og behandling indenfor sundhedsvæsen, kommuner, krisecentre, politi, retsvæsen, og civilsamfundsorganisationer.

Sammen med patienten får vi overblik over sociale, psykiske og helbredsmæssige problemstillinger. Vi rådgiver om hjælp til de forskellige problemer, prioriterer sammen med patienten, og hjælper med henvisning til relevant hjælp og behandling. Ved behov, koordinerer vi de forskellige indsatser på tværs af sektorer, afdelinger og faggrupper. Der foregår ikke egentlig terapi eller lægefaglig behandling i afdelingen.

Forløb

Ambulante forløb er som udgangspunkt telefonforløb. De fleste patienter møder således ikke frem til samtaler. I de fleste forløb taler patienten både med læge og socialrådgiver. Der er ingen ventetid til start af telefonforløb.

Forløbet afsluttes, når patienten er rådgivet om alle væsentlige problemstillinger, og har fået kontakt til eller er startet i behandlingsforløb eller støtteforløb andre steder. Hvis det vurderes, at mere dybdegående udredning vil kunne bidrage til yderligere relevant behandling og hjælp, kan patienten ved afslutning skrives på venteliste til et fremmødeforløb i Center for Voldsramte. Ventetiden til fremmødeforløb er aktuelt over 2 år. 

Redaktør