Om Center for Voldsramte

Center for Voldsramte er et ambulant tilbud for mænd og kvinder i Region Hovedstaden. Centret er det første af sin art inden for sundhedsvæsenet i Danmark.​

Målgruppen er voksne mænd og kvinder, som har oplevet eller oplever fysisk eller psykisk vold i deres nære relationer, hvilket primært er partnervold eller vold i familien. 

Vores patienter tilbydes støtte i den aktuelle situation og en grundig udredning af sociale og helbredsmæssige problemer. Forløbet for den enkelte patient planlægges individuelt, afhængig af problemstillingen. Vi kan koordinere henvisning og forløb af  igangværende behandling og tiltag andre steder​.
Redaktør