Om Center for Voldsramte

Målgruppe

Vores patienter er eller har været udsat for psykisk, fysisk og seksuel vold i en eller flere nære relationer. Nære relationer er typisk familie, eller nuværende og tidligere partnere.

Den fysiske vold kan være meget grov vold, fx kvælertag, spark i ansigtet eller vold med våben, men det kan også være at man fx bliver holdt fast, holdt nede, eller fysisk bliver nægtet at gå ud ad en dør. Psykisk vold er gentagen og hyppig nedgøren, og kan være sværere at definere. Volden kan også være overgreb af materiel, økonomisk eller digital karakter. 

Formål

Formålet med et forløb er primært at rådgive patienten om muligheder for relevant hjælp, støtte og behandling indenfor sundhedsvæsen, kommuner, krisecentre, politi, retsvæsen, og civilsamfundsorganisationer.

Sammen med patienten får vi overblik over væsentligste sociale, psykiske og helbredsmæssige problemstillinger. Vi rådgiver om hjælp til de forskellige problemer, prioriterer sammen med patienten, og hjælper med henvisning til relavant hjælp og behandling.. Ved behov koordinerer vi de forskellige indsatser på tværs af sektorer, afdelinger og faggrupper. Der foregår således ikke egentlig terapi eller lægefaglig behandling i afdelingen.

Forløb

Ambulante forløb er som udgangspunkt telefonforløb. De fleste patienter møder således ikke frem til samtaler. I de fleste forløb taler patienten både med læge og socialrådgiver. Der er ingen ventetid til start af telefonforløb.

Forløbet afsluttes, når patienten er rådgivet om alle væsentlige problemstillinger, og fået kontakt til eller er startet i behandlingsforløb eller støtteforløb andre steder. Ved afslutning kan patienten skrives på venteliste til et fremmødeforløb i Center for Voldsramte, hvis det ikke ikke i løbet af telefonforløbet, har været muligt at finde tilstrækkelig hjælp andre steder. Ventetiden til fremmødeforløb er aktuelt over 2 år. 

Redaktør