Kongressdeltagande

Posters:

- 2 posters vid Acute Cardiac Care, Madrid 2013

- 1 poster vid European Resuscitation Council’s kongress i Krakow 2013

Föredrag:

- 2 föredrag vid American Heart Association’s kongress i Dallas, 2013

- 3 föredrag vid HLR-rådets kongress i Malmö, 2013

Utställningar:

- HLR-rådet höll en kongress i Malmö 21-22 oktober 2013, där Centrum för Hjärtstopp i Öresundsregionen var representerat vid en utställningsplats. 

Också:
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 7-9 maj:

http://www.malmokongressbyra.se/varmotet/vetenskapligt_program


European Resuscitation Council (ERC ) i Bilbao 15-17 maj: https://congress2014.erc.edu/index.php

ESICM Cardiac arrest fron CPR to recovey i Zagreb 22-23 maj: http://www.esicm.org/events/summer-conferences

Redaktør