Länkar

​​

Svenska:

Svenska HLR-rådet:
http://www.hlr.nu/

Hjärt-Lungfonden:
http://www.hjart-lungfonden.se/

SMSlivräddare Stockholm:
http://www.smslivraddare.se/

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård:
http://www.sfai.se/

Svenska Hjärtförbundet:
http://www.malmokongressbyra.se/svenska_hjartforbundet

Vårdprofessioner inom Cardiologi:
http://www.malmokongressbyra.se/vic/

Sveriges hjärtstartarregister:

http://www.hjartstartarregistret.se/fakta/Hjartstopp

Riksförbundet HjärtLung:
http://www.hjart-lung.se/start.asp?nodeid=26297

Svenska Cardiologföreningen:
http://www.cardio.se/

 

Internationellt:

European Resuscitation Council:
https://www.erc.edu/

Restart A Heart Day:
http://www.restartaheart.eu/


Danska:

Dansk Råd for Genoplivning:
http://genoplivning.dk/

Hjerteforeningen:
www.hjerteforeningen.dk

Tal fra Dansk Hjertestopregister:​
https://www.sst.dk/~/media/Planlaegning%20og%20kvalitet/Behandling%20af%20hjertesygdomme/Statistik/Tal-DanskHjertestopregister-faktaark.ashx

Hjertestarterdagen:
http://hjertestarterdagen.dk/

Dansk cardiologisk selskab:
www.cardio.dk


Redaktør