Om CFHO

Centrum för Hjärtstopp i Öresundsregionen var ett dansk-svenskt samarbete 2013-2014. Samarbetet var mycket framgångsrikt och fortsätter framöver som ett nätverk.​