Föregående aktiviteter


7-10/9 5th International Hypothermia and Temperature Management Symposium, Edinburgh
www.ihs2014.com


24/9 Vård efter hjärtstopp - Nya Skånegemensamma riktlinjer för behandling och uppföljning
Föreläsning kl 15-17, sal 3, Blocket, Lund
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Kalender/Pa-gang-vid-Skanes-universitetssjukhus/Vard-efter-hjartstopp-/


27/9-1/10 European Society of Intensive Care Medicine, Barcelona: www.esicm.org/events/annual-congress

1/10: Behandling efter Hjertestop - gå-hjem-møde på Rigshospitalet kl. 15-17 i auditoriet på 2142: Se indby​delse (pdf)

Redaktør