International Symposium in Intensive Care and Emergency Medicine

Just nu pågår International Symposium in Intensive Care and Emergency Medicine i Bryssel där flera forskare från Centrum för Hjärtstopp i Öresundsregionen deltar.

Läs mer här:
http://www.intensive.org/1/m7I4.asp?L1=7&L2=4&L3=1&ety=1&mail=1&eventid=1079190546
Redaktør