Bättre metoder för att upptäcka hjärnskada efter hjärtstopp

Samarbete kring utveckling av metoder för tidig värdering av eventuell hjärnskada hos hjärtstoppspatienter. Genomförs av Skånes Universitetssjukhus, i samarbete med Rigshospitalet och Helsingborgs Lasarett.

​​​


Hjärnan är känsligare för syrebrist än något annat organ och hjärnskador är den viktigaste dödsorsaken efter plötsligt hjärtstopp. Ju snabbare ambulansen är på plats och ju oftare anhöriga kan utföra hjärtlungräddning (HLR) innan ambulansen kommer, desto större är chanserna till överlevnad.

Hälften av patienterna överlever
Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) efter att ha drabbats av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus har ungefär 50 procents chans att överleva. Inte förrän efter några dagars vård vet man om patienten kommer att klara sig. Med hjälp av blodprover, bilddiagnostik (CT, MR) och genom att mäta den elektriska aktiviteten i hjärnbarken (EEG, SSEP) kan man bättre förutspå överlevnaden och dess kvalitet.

Samarbete ger bättre vård
Samarbetet mellan sjukhusen i Öresundsregionen kommer att leda till bättre vård av den medvetslösa patienten på sjukhuset och till bättre omhändertagande av anhöriga. Vi har redan infört en gemensam uppföljningsmodell för medvetslösa patienter efter hjärtstopp på Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och på Rigshospitalet i Köpenhamn. Flera andra projekt pågår för att stärka integration och samarbete kring patienter med hotande hjärnskada efter hjärtstopp och för att optimera vård och vårdtider på sjukhusen i Öresundsregionen.

Del
projektet ska:

· bidra till bättre integration och samarbete över Öresund

· förbättra vård och optimera vårdtider för medvetslösa patienter efter hjärtstopp

Redaktør