Bedömning och Rehabilitering vid hjärnskada efter hjärtstopp – långtidsuppföljning med fokus på minne och livskvalitet

Samarbete för att utveckla metoder för optimal eftervård och rehabilitering av patienter som drabbats av hjärtstopp. Genomförs av Skånes Universitetssjukhus tillsammans med Rigshospitalet och Helsingborgs Lasarett.

​​​

Hjärnan är särskilt känslig för cirkulationsstopp

Vår hjärna är det organ som drabbas hårdast när cirkulationen upphör i samband med ett hjärtstopp och hjärnskada är den viktigaste dödsorsaken hos patienter som vårdas efter hjärtstopp på våra intensivvårdsavdelningar.

Symtom på lindrig-måttlig hjärnskada är vanligt hos överlevare

Ungefär hälften av alla överlevare drabbas av symtom på hjärnskada även om svåra symtom lyckligtvis är sällsynta. Det vanligaste handikappet är minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter och lättare personlighetsförändring, som ibland är övergående.

Stor studie kartlägger förekomsten av hjärnskada bland överlevare

I en stor internationell studie som leds från Centrum för Hjärtstopp i Öresundsregionen har nästan 300 överlevare från 5 länder deltagit. De har genomgått ingående tester för att kartlägga hjärnskadans omfattning och dess effekter på överlevarnas livssituation. Anhöriga har fått svara på frågor kring deras upplevelse av belastning och livskvalitet och en stor kontrollgrupp av patienter med hjärtinfarkt har undersökts med motsvarande tester.

Framtida rutiner för rutinmässig uppföljning av hjärnskada efter hjärtstopp

Med hjälp av resultaten från studien hoppas forskarna kunna visa hur vanliga hjärnskador efter hjärtstopp är och hur de påverkar både överlevarna och deras anhöriga. Resultaten kommer att kunna ligga till grund för framtida vårdprogram för hjärtstoppspatienter där en rutinmässig screening och uppföljning av symtom på hjärnskada ingår.

Delprojekt 4

​Det långsiktiga syftet med delprojekt 4 är att säkerställa att alla hjärnskadade hjärtstoppspatienter inom Öresundsregionen får en relevant uppföljning och rehabilitering för att öka chanserna för en god livskvalitet.

Redaktør