Biobank Öresund - i Centrum för Hjärtstopp i Öresund

Är ett samarbete kring skapande av en gemensam eller två separata biobanker i Öresundsregionen. Genomförs av Skånes universitetssjukhus i samarbete med Rigshospitalet, Lunds Universitet och Gentofte Hospital.

​​

Analyser av biomarkörer i blod efter hjärtstopp kan bidra till förbättrad vård. Syftet med delprojekt 8 är att hitta äggviteämnen i blod (biomarkörer), som kan hjälpa till att värdera hur svårt sjuk patienten är och hur stor risken är för neurologiska skador och död. Vi analyserar blodprover från patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus och som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) i Öresundsregionen. En förutsättning är alltid att patient och/eller anhörig gett sitt tillstånd.

Modern biobank

En viktig plattform i delprojektet är att skapa en biobank i Öresundsregionen där vi fortlöpande samlar in och sparar blodprover från patienter som behandlas efter hjärtstopp. På grund av olika regelverk i Sverige och Danmark kommer det sannolikt att finnas en biobank i vardera land med gemensamma rutiner för insamling, lagring och analys.

I Sverige samarbetar vi med Region Skånes biobank som har en automatiserad funktion med streckkodsmärkning och lagring av blodprover i sina frysar.

I Danmark samarbetar vi på motsvarande sätt med Region Huvudstadens biobank som också har en modern och automatiserad hantering.Samarbete utanför Öresund

​Parallellt med en fortlöpande insamling av blodprover från patienter som vårdas på IVA analyserar vi prover som redan samlats in på båda sidor av Öresund och där etiskt tillstånd redan finns. För att utöka antalet analyser och stärka samarbeten utanför Öresundsregionen kommer vi att bjuda in fler partners till delprojekt 8.

Delprojekt 8 ska:

  • Bidra till bättre integration och samarbete över Öresund
  • Öka förståelsen för biomarkörer och dess användning efter hjärtstopp
  • Förbättra vård och optimera vårdtider för patienter som drabbas av hjärtstopp
  • Bidra till att en internationell standard kring användning av biomarkörer skapas
Redaktør