Innovation och teknologiska framsteg som räddar liv

Har som mål att etablera samarbete med Medicon Valley och skapa kontakter med företag som har produkter som kan vara av värde för patienter som drabbas av hjärtstopp. Genomförs av Lunds Universitet i samarbete med Rigshospitalet.

​​​

Syftet med delprojektet är att utveckla och sprida nya metoder som kan rädda eller förbättra liv för patienter som drabbas av hjärtstopp. Det finns redan flera sådana metoder i Öresundsregionen och ett av målen är att stimulera sjukhusen på båda sidor sundet att använda dessa. Vi vill också hitta innovationer i tidig fas som kan utvecklas translatoriskt och komma Öresundsbefolkningen till nytta.

Möjliga utvecklingsområden

​Regionen har sedan många år utvecklat hfålet är att stimulera användande av dessa i kliniken på båda sidor av sundet.få en större roll i det akuta omhändertagandet avjärtlungmaskiner. Eftersom de på senare tid blivit mindre och portabla ser vi att de kan ha en större roll i det akuta omhändertagandet av hjärtstoppspatienter. Automatiska HLR-kompressioner med LUCAS som tagits fram i Lund har nyligen visat sig vara säkra att använda (LINK-studien). Centrum för Hjärtstopp i Öresundsregionen bedriver utvecklingsprojekt där LUCAS anpassas till avancerad HLR på PCI lab i samband med ballongvidgning. Resultaten ser lovande ut.

Helt nya prognostiska markörer som bygger på hjärt- och hjärnspecifika microRNA håller också på att utvecklas, nya snabbare analysmetoder behövs dock innan de kan användas i patientarbetet.Sms-livräddning

​I dagens samhälle är vi nästan alltid nåbara via mobiltelefon. Vi vill därför utveckla en sms-styrd HLR-larmkedja i Öresund där alla som genomgår HLR-utbildning erbjuds att vara anslutna. Den i kedjan som befinner sig inom 200 meter från en patient kallas till platsen via sms. Erfarenheter från Stockholm visar att sms-livräddaren kommer före ambulansen varannan gång. En andra person springer sedan och hämtar en automatisk defibrillator. Vi är övertygade om att nätverket kan få stora delar av invånarna i Öresund att aktivt hjälpa varandra.

Redaktør