Kan läkemedel orsaka hjärtstopp?

Nytt projekt undersöker om användningen av vanliga receptbelagda läkemedel kan innebära ökad risk för hjärtstopp.​

​​

 


Är vanligt förekommande läkemedel förknippade med en ökad risk för hjärtstopp?

Detta ska ett nytt projekt med utgångspunkt från den kardiologiska avdelningen vid Gentofte Hospital undersöka.

Varje år drabbas 3.500 danskar av hjärtstopp utanför sjukhus, bara 1 av 10 överlever.

Orsaker, riskfaktorer och mekanismer bakom hjärtstopp utanför sjukhus är fortfarande ganska dåligt kända.

Tidigare studier har visat ett samband mellan behandling med vissa läkemedel och hjärtstopp, t.ex. de så kallade QT-förlängande preparaten.

Det finns dock fortfarande många obesvarade frågor och okända sammanhang avseende läkemedelsanvändning och hjärtstopp, vilket det här projektet kommer att undersöka närmare.

Med hjälp av det danska hjärtstoppsregistret, det nationella patientregistret samt läkemedelsstatistikregistret undersöks läkemedelsanvändningen och risken för efterföljande hjärtstopp utanför sjukhus i hela Danmark.

Primärt undersöker vi risken för hjärtstopp i samband med de mycket vanligt använda läkemedelsgrupperna NSAID (inflammationsdämpande medicin) och diuretika (vattendrivande medicin).

Sekundärt undersöker vi risken för dödsfall, inklusive hjärtstopp utanför sjukhus, i samband med användning av flera läkemedel samtidigt.

Redaktør