När patienter som får hjärtstopp utanför sjukhus inte kan återupplivas

Vilka faktorer har betydelse för när en patient inte kan återupplivas. Genomförs av Rigshospitalet i samarbete med Helsingborgs Lasarett, Skånes Universitetssjukhus och den pre-hospitala verksamheten i Region Hovedstaden.

​​Varje år drabbas ca 3000 danskar av hjärtstopp på gatan, hemma eller på jobbet. Hjärtstopp utanför sjukhuset är ett mycket allvarligt tillstånd, och även om överlevnaden under de senaste åren har förbättrats markant i Danmark (4 % år 2001 till 10% år 2010) är det ändå bara 10 % som överlever.
 
I Region Hovedstaden är överlevnaden dubbelt så hög som i resten av Danmark, då nästan 20 % av de återupplivade patienterna skrevs ut från sjukhuset under år 2010. Vi kommer i ett forskningsprojekt vid Rigshopitalet att undersöka varför vissa patienter inte överlever trots ihärdiga försök att återuppliva dem efter ett hjärtstopp.

Tack vare de unika danska patientregistren, finns det tillgängliga uppgifter om de över 5000 patienter som under de senaste 10 åren fått ett hjärtstopp utanför sjukhus i Region Hovedstaden. Det är därför möjligt att göra en grundlig undersökning av vilka omständigheter som påverkar utfallet för den enskilda patienten - om patienten dör eller överlever .

Vi skapar ett partnerskap över sundet i Centrum för Hjärtstopp i Öresundsregionen med samarbete med bland annat Skånes universitetssjukhus. Syftet är att öka kvaliteten på hjärtstoppsbehandlingen genom att samla in erfarenheter från båda regionerna, och förmodligen öka överlevnaden efter hjärtstopp till glädje för både danskar och svenskar.

Troligtvis är det möjligt att förbättra överlevnaden, eftersom det fortfarande är 80 % av patienterna som får hjärtstopp utanför sjukhuset i Region Hovedstaden som dör av sitt hjärtstopp. Målet med projektet är att optimera behandlingen och förbättra överlevnaden efter hjärtstopp.

Redaktør