​​​​​

Finansiering til at skrive en EU-ansøgning

GCPHEU tilbyder vores medlemmer økonomisk støtte til at forberede EU-ansøgninger. 
Ansøgning fra vores universiteter forudsætter deltagelse af mindst én østdansk kommune eller én af de to regioner. 

​Forprojektstøtten dækker udgifter til:

  • Refundering af arbejdstimer
  • Konsulenthonorar
  • Udgifter til rejser og repræsentation

Støttebeløb:

  • 100.000 kr. til projektkoordinatorer (lead partner)
  • 75.000 kr. til arbejdspakkeledere 
  • 50.000 kr. til projektpartner
Hvert medlem kan maksimalt få udbetalt 500.000 kr. om året fra forprojektordningen.

I søger forprojektordningen ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet til den konsulent ved Greater Copenhagen EU Office, der har ansvar for det tematiske område, ansøgningen primært relaterer sig til. 

Ansøgningen skal indsendes til Greater Copenhagen EU Office​ senest en måned inden EU-programmets ansøgningsfrist. Man kan ikke søge forprojektmidler efter ansøgningen til EU er indsendt.


Redaktør