​​​​

Finansiering til at skrive en EU-ansøgning

GCPHEU tilbyder vores medlemmer økonomisk støtte til at forberede EU-ansøgninger. 
Ansøgning fra vores universiteter forudsætter deltagelse af mindst én østdansk kommune eller én af de to regioner. 

​Forprojektstøtten dækker udgifter til:

  • refundering af arbejdstimer
  • konsulenthonorar
  • udgifter til rejser og repræsentation

Støttebeløb:

  • 100.000 kr. til projektkoordinatorer (lead partner)
  • 75.000 kr. til arbejdspakkeledere 
  • 50.000 kr. til projektpartner
Hvert medlem kan maksimalt få udbetalt 400.000 kr. om året fra forprojektordningen.

EU-forprojektordningen søger I ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet til den konsulent i GCPHEU, der har ansvar for det tematiske område ansøgningen primært relaterer sig til. 

EU-forprojektansøgningen skal indsendes til GCPHEU senest en måned inden EU-programmets ansøgningsfrist. Man kan ikke søge for-projektmidler efter ansøgningen til EU er indsendt.  

Kontakt os og hør mere

Se hvilken konsulent, du kan henvende dig til under kontakter.

Hent alle skemaer her:

Hent vejledning til GCPHEUs for-projektordning (pdf åbner i nyt vindue) 

Hent ansøgningsskema til EU-forprojektordning (word dokument vil blive hentet)

Hent timeregistreringsskema (excel dokument vil blive hentet)

Hent udgiftsoversigt (word dokument vil blive hentet)


English versions:

Guidelines for GCPHEU pre-proposal funding (pdf opens in a new window)

Application form for GCPHEU pre-proposal funding​ (word doc is downloaded)
Redaktør