Finansiering til at skrive en EU-ansøgning

GCPHEU tilbyder vores medlemmer økonomisk støtte til at forberede EU-ansøgninger. 
Ansøgning fra vores universiteter forudsætter deltagelse af mindst én østdansk kommune eller én af de to regioner. 

​Forprojektstøtten dækker udgifter til:

  • refundering af arbejdstimer
  • konsulenthonorar
  • udgifter til rejser og repræsentation

Støttebeløb:

  • 10.000 kr. til mindre EU-ansøgninger, fx Interreg För-projekt
  • 30.000 kr. til rollen som partner i et EU-projekt 
  • 100.000 kr. til rollen som projektleder (lead) eller arbejdspakkeleder
Hvert medlem kan maksimalt få udbetalt 300.000 kr. om året fra forprojektordningen.
EU-forprojektordningen søger I ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet til den konsulent i GCPHEU, der har ansvar for det tematiske område ansøgningen primært relaterer sig til. 
EU-forprojektansøgningen skal indsendes til GCPHEU senest en måned inden EU-programmets ansøgningsfrist. Man kan ikke søge for-projektmidler efter ansøgningen til EU er indsendt.  

Kontakt os og hør mere

Se hvilken EU-konsulent du skal kontakte her

Hent alle skemaer her:

Hent beskrivelsen af forprojektordningen (åbner i nyt vindue)

Hent vejledning til GCPHEUs for-projektordning (åbner i nyt vindue) 

Hent ansøgningsskema til EU-forprojektordning 

Hent timeregistreringsskema 

Hent udgiftsoversigt 


Grøn Investeringsfremme

Du kan også få dækket op til 50.000 kr. af dine omkostninger ved at indsende en præ-ansøgning til den Europæiske Investeringsbank (EIB) om støtte til et ELENA-projekt. 

Se mere om hvordan det foregår i vores flyer om Grøn Investeringsfremme.

ELENA giver 10-20 mio. kr. i støtte til at understøtte grønne tiltag ifm. større investeringer inden for energi og transport på over 225 mio. kr. Ofte samler med flere investeringer i en samlet pakke, hvor de grønne tiltag går på tværs af de forskellige investeringer i pakken.

Med pengene følger grundig vejledning fra GCPHEU i evalueringskriterer, innovationshøjde og facilitering af samarbejde mellem investorer og interessenter.

Når EIB har godkendt præ-ansøgningen på 2-3 sider med en overordnet beskrivelse af investeringerne og konceptet for de grønne tiltag, inviterer de til projektet til at indsende en fuldskala ansøgning, som er meget mere omfattende.
 
Medlemmer af GCPHEU kan søge om 100.000 kr. fra den normale for-
projektordning til fuldskala-ansøgningen.
Redaktør