For kommuner og regioner

Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU) rådgiver Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 46 kommuner i Østdanmark i mødet med EU. GCPHEU tilbyder vejledning og sparring om potentielle EU-projekter, EU-ansøgningsmuligheder, EU-fundingprogrammer, EU-dagsorden og strategisk interessevaretagelse.