Kommune/Region

Copenhagen EU Office (CPHEU) rådgiver Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen i mødet med EU. CPHEU tilbyder vejledning og sparring om potentielle EU-projekter, EU-ansøgningsmuligheder, EU-fundingprogrammer, EU-dagsorden og strategisk interessevaretagelse.