Året 2018 lægger fremtidens spor

Vi har allerede hørt om de første nye kandidater til valget til Europa-Parlamentet i 2019, ligesom kampen om budgetprioriteringer fra 2021 og frem også er i gang. 


Året 2018 lægger fremtidens spor. Når Storbritannien til næste år træder ud af EU-samarbejdet ønsker Europa-Kommissionen, at medlemsstaterne øger deres bidrag for at fylde budgethullet efter Brexit. Det skal nok skabe debat med medlemsstaterne. Lykkedes det ikke, må man finde andre måder at spare på. Bidraget gøres op i kopper kaffe per indbygger, og det er jo en måde at illustrere omkostningerne ved EU-medlemskabets relative lidenhed. Der er stor enighed om, at områder som forskning og uddannelse ikke bør berøres for at sikre fortsat udvikling og konkurrencekraft, men uanset hvad, må vi forvente svære forhandlinger, hvor intet på forhånd er givet. 


Planen er, at Kommissionen kommer med forslag til langtidsbudgettet også kaldet Multiannual Financial Framework (MFF) i foråret 2018, hvorefter en længere forhandling med medlemsstater og Europa-Parlament går i gang. Relateret er de programhøringer, som er åbne netop nu; hvad virker og hvad skal man fortsætte med at gøre for fortsat at skabe merværdi i samarbejdet og for EU’s borgere, virksomheder, byer og regioner? Et nyt budget er en mulighed for at overveje, hvad der skal bevares, som det er, og hvad der skal nytænkes. Hvad er det mest fornuftige og intelligente, vi kan gøre med de fælles penge for at skabe det stærkeste og mest attraktive Europa? 

På 6. sal i Nordic House forbereder vi os også til fremtiden ved tæt samarbejde mellem mine to kontorer Copenhagen EU Office og det sjællandske EU-kontor ZealandDenmark. Samtidig styrker vi relationerne også til de skånske EU-aktører i Bruxelles – alt under paraplyen Greater Copenhagen. Vi er glade for opmærksomheden – også for den Folketinget viste os ved deres besøg sidst i januar. Udvalget for Uddannelse og Forskning brugte lidt at deres døgn i Bruxelles hos os og fik indblik i EU-samarbejdets vigtighed for forskning og uddannelse hos uddannelsesinstitutioner, på universiteter, i kommuner og virksomheder – områder som bestemt vil bevare deres betydning også i fremtiden. Redaktør