3,6 mio. EUR til det sammenhængende sundhedsvæsen

3. Folkesundhedsprogram efterlyser projektforslag til at udvikle bedre samspil og sammenhæng inden for sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.
Vent...

​Projektforslag skal adressere sundhedsvæsenets udfordringer med implementering og udbredelse af viden, procedurer og metoder der bidrager til at styrke det sammenhængende, borgernære og effektive sundhedsvæsen. EU’s sundhedssystemer har særligt udfordringer i forhold til fragmentering, og siloopdeling af fagpersonale og sammenhængende behandlingsforløb af patienter med mere end én sygdom. Derfor skal regioner med god praksis og erfaring på dette område teste deres succesfulde eksempler i forhold til at planlægge og designe det sammenhængende patientforløb og overføre viden i samarbejde med øvrige europæiske regioner. Målet er i højere grad at sikre implementering og opskalering af metoder og viden.

Hvad skal et projektforslag adressere?

 • Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor
  Projektet skal skabe bedre samarbejde og videndeling mellem sygehuse, kommunale sundhedstilbud, fx hjemmesygepleje, rehabilitering og genoptræning samt tilbud på socialområdet.

 • Kapacitetsopbygning og videndeling med de bedste
  Projektet skal sikre kapacitetsopbygning i kommuner og region til at implementere og videreudvikle det sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsvæsnet skal blive endnu bedre til at implementere handlingsplaner som sikre patienterne rettidig udredning og behandling.

 • Rette kompetencer til rette opgaver
  Projektet skal udbygge grundlaget for et fremtidigt kompetenceløft, for at sikre, at de rette sundhedsfaglige kompetencer er til stede i håndteringen af borgere med forløb, der går på tværs af sektorer.

 • Ensartet kvalitet i Hovedstadsregionen
  Projektet skal understøtte udbredelse af høj kvalitet i de nære sundhedstilbud på tværs af europæiske regioner. Forebyggelsen skal eksempelvis udvikles og implementeres efter standarder, ’best practise´, evidensbaserede metoder og retningslinjer. Ny viden, løbende dokumentation af kvaliteten og systematisk udbredelse af metoder er nøglen. 

 • Bedre digital understøttelse og brug af data
  Projektet skal etablere mere og bedre dokumentation med fokus på kvalitet og effekt af det sammenhængende sundhedssystem. Anvendelse af telemedicin og e-sundhed kan anvendes til at facilitere og levere pleje uden for hospitalerne, specielt i kommunerne og almen praksis. 

Hvem skal deltage? 

Nationale og regionale myndigheder (Hospitaler), kommuner og virksomheder

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor