Ny undersøgelse: Integration af samfundsvidenskab og humaniora i Horizon 2020

Europa-Kommissionen har offentliggjort den seneste rapport om status for integration af samfundsvidenskab og humaniora i Horizon 2020.
Vent...

Formålet med rapporten

Integration af samfundsvidenskab og humaniora (SSH) med andre videnskabelige områder er en særskilt prioritet under Horizon 2020. Ønsket fra Europa-Kommission er, at SSH disciplinerne indlejres, hvor de kan fremme udvikling og implementering af forskningsprojekter og bidrage til løsning på samfundets problemer. 

Derfor overvåger Kommissionen årligt SSHs plads både kvantitativt og kvalitativt i indkaldelser og projekter. Den tredje og seneste rapport gør status for SSH-integrationen i 2016 og opstiller en række aspekter som kan bidrage til, at integrationen af SSH forbedres fremadrettet. Som noget nyt indeholder undersøgelsen også et særskilt afsnit om SSH i European Research Council (ERC).

Tallene for SSH integration er relativt ens i 2014 og 2015, fordi de undersøgte projekter svarer på det samme arbejdsprogram. Derfor er den nye undersøgelse interessant for at kunne undersøge en reel udvikling. Rapporten viser, at integrationen af SSH ligger relativt stabilt sammenlignet med de to foregående år. Dog er der store afvigelser mellem de forskellige dele af programmet og det er stadig kun få lande, der står for størstedelen af SSH deltagelsen.

Stabilt niveau for SSH integration – over tid

I rapporten undersøges de 239 EU-projekter, der er finansieret under de 84 topics i 2016, som lægger op til bidrag fra SSH – de såkaldte ”SSH flagged topics”. Som det fremgår af tabellen er andelen af projekter med mindst én SSH-partner faldet sammenlignet med 2015. 

Tabel SSH 1.JPG

Offentlige institutioners deltagelse som SSH-partnere er 12 % i 2016 (udviklingen var fra 3 % i 2014 til 13 % i 2015).

Økonomi, statskundskab og offentlig administration udgør 47 % af de deltagende SSH-discipliner, mens humanistiske og kunstneriske fag fortsat kun indgår i få projekter. 

Yderligere var en stor andel af SSH-partnerne (48 %) og SSH-koordinatorerne (63 %) etablerede i fem medlemsstater (Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien og Belgien). Danske institutioner udgør 1 % af SSH-partnerne (nr. 17) og 4 % af SSH-koordinatorerne (nr. 10).

SSH i ERC: Projekter og budget

I 2016 gik EUR 368 millioner til SSH discipliner, hvilket svarede til 21 % af budgettet i ERC det år. I rapporten kan læses mere om, hvordan medlemslandene klarer sig i ERC med fokus på SSH og om udviklingen siden 2014. 

Tabel SSH 2.JPG

Hvad vil man fokusere på fremadrettet? 

Kommissionen konkluderer, at niveauet for SSH integration ligger relativt stabilt, men understreger, at der stadig er plads til forbedringer. Særligt fremhæves det forhold, at indlejringen af SSH i nogle dele af arbejdsprogrammerne fortsat er problematisk og at SSH partnere og koordinatorer fortsat hovedsageligt kommer fra en lille håndfuld lande. Det er også vigtigt at holde sig for øje, at undersøgelsen kun bygger på de såkaldte ”SSH flagged topics”, og ikke behandler resten af arbejdsprogrammet (ud over ERC).

Kommissionen opstiller fem kerneaspekter for fremme af SSH integrationen:

  • Hvordan kan topics udarbejdes for at tiltrække SSH deltagelse fra flere forskellige discipliner? 

  • Bibeholde interessen fra nuværende SSH-partnerne og tiltrække nye deltagere.

  • Styrke kommunikationen og promovere succeshistorier.

  • Sikre at ”SSH flags” i topics giver interdisciplinære projekter.

  • Skabe interdisciplinaritet fra projektstart.

SSH i FP9 – hvordan gør vi det bedre?

Copenhagen EU Office har fulgt SSH-dagsordenen i de seneste år. Senest afholdt vi et åbent arrangement i Bruxelles d. 25. maj 2018, hvor Europa-Kommissionen fremlagde hovedkonklusionerne i rapporten. Copenhagen Business School og Københavns Universitet præsenterede deres arbejde og erfaringer med integrering af SSH, og den Europæiske Teknologi Platform FoodDrinkEurope fortalte om behovet for SSH discipliner set fra fødevaresektorens side. Deltagere og oplægsholdere diskuterede udfordringerne fremadrettet i lystet af det kommende arbejde med FP9, Horizon Europe.
Arrangement var en opfølgning på et internt møde i november sidste år, som udmundede i anbefalinger til bedre indlejring af SSH. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor