​​Billede: Den Europæiske Union​

Mission: 100 klimaneutrale og smarte byer inden 2030

Et af de mest promoverede tiltag, som skal bidrage til indfrielsen af Green Deals overordnede målsætning om et klimaneutralt Europa i 2050, er netop offentliggjort. Nemlig missionen for klimaneutrale- og smarte byer. Målsætningerne er 1) 100 klimaneutrale- og smarte byer inden 2030 og 2) at inspirere resten af Europas byer frem mod 2050. 

Vent...

”By-missionen” udspringer af EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe. Men ambitionerne – også hvad angår finansieringskilder - rækker langt ud over dét.  

Climate City Contract’en: ikke en kontrakt  

Den primære målgruppe er byer på 100.000+ indbyggere. Den tekniske grænse er dog 50.000, hvorfor også mindre byer kan besvare den ”Expression of Interest” (interessetilkendegivelse), som netop er åbnet d. 25. november og har deadline d. 31. januar 2022. Udover en vis størrelse er det et krav, at man realistisk set kan nå i mål med klimaneutralitet i 2030. 
 
Hvis man besvarer Expression of Interest’en (EoI’en) og bliver udvalgt som en af de 100 byer, vil man blive inviteret til udarbejdelsen af en såkaldt Climate City Contract (CCC’en). Her vil man bl.a. sammen med Europa-Kommissionen udvikle CCC’en. Repræsentanter fra den danske stat vil også sidde med ved bordet, da man som sagt indtænker finansiering fra mange kilder – inklusive nationalt udmøntede midler.     
 
CCC’en skal på trods af navnet forstås som en hensigtserklæring, der blandt andet beskriver byens ambitioner, skitserer konkrete planer samt en finansieringsplan. Den vi ikke indeholde paragraffer om sanktionsmuligheder og lignende, som man ellers kunne forbinde med ordet ”kontrakt”, men snarere målsætninger og en plan, som tager helt og holdent udgangspunkt i byens egne unikke forhold. 

En platform til at understøtte arbejdet 

Igennem det tidligere rammeprogram, Horizon 2020, har man med € 52 mio. finansieret etableringen af en platform, som vil assistere byerne, Kommissionen og øvrige parter i udarbejdelsen af CCC’en – inklusive afdækning af relevante finansieringskilder.  
 
Platformen,​ som ledes af Climate KIC og i øvrigt består af partnere som Eurocities, ICLEI og Open and Agile Smart Cities (OASC), vil blive boostet med flere midler de kommende år, og vil stå for at udvikle og offentliggøre projektindkaldelser til demonstrationsprojekter, som er målrettet ”missionsbyerne”.         

Flere projektindkaldelser målrettet by-missionsarbejdet forventes

Ud over CCC’erne og platformen, som vil understøtte missionsbyerne, er der i Horizon Europe lavet udkast til et særligt missionsarbejdsprogram med mere klassiske Horizon-projektindkaldelser, som også skal bidrage til indfrielse af målsætningerne med missionen.   
 
Disse projektindkaldelser, som forventes at blive offentliggjort sidst på året, er ligesom indkaldelserne, der vil udkomme fra missionsplatformen, også primært målrettet missionsbyerne – men med mulighed for deltagelse af andre aktører. Både ikke-missionsbyer og øvrige typer af organisationer, som regioner, vidensinstitutioner, virksomheder og non-profit organisationer.  
 
Dog er det tydeligt, at Europa-Kommissionen ønsker at give missionsbyerne særlige muligheder for finansiering, projektdeltagelse og hjælp i det hele taget, hvorfor der bl.a. arbejdes med at udvikle et særligt ”missionsmærke”, som skal give missionsbyerne privilegeret adgang til visse former for finansiering udenfor Horizon Europe-programmet. Det kunne være nogle af de nationalt udmøntede midler fra EU’s store genopretningsfond (ovenpå Covid-19) og midler fra Den Europæiske Investeringsbank samt en række øvrige EU-programmer. 
 
Vi forventer, at missionsarbejdsprogrammet i Horizon Europe vil bl.a. indeholde projektindkaldelser med fokus på offentlig transport som rygraden i urban mobilitet, byplanlægning, energipositive distrikter og koblinger imellem by-missionen og New European Bauhaus.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor