7th University-Business Forum

​Europa-Kommissionen har for syvende gang afholdt University-Business Forum (UBF) for at sætte fokus på tættere samarbejde mellem universiteter og virksomheder.

​Afsluttende bemærkninger af Antoaneta Angelova-Krasteva, Direktør, DG EAC, Europa-Kommissionen

To verdener 
En universitetsuddannelse er ofte forbundet med tykke bøger og monolog-baserede forelæsninger med en teoretisk overvægt, mens erhvervsvirksomhederne, der skal overtage dimittenderne, i højere grad efterspørger hands-on erfaring og de såkaldte soft-skills. Der er således en kløft mellem universiteterne og virksomhederne. 

Building bridges
Kommissionen støtter samarbejdet mellem højere læreanstalter og virksomheder ved at styrke den såkaldte videnstrekant bestående af uddannelse, forskning og innovation gennem forskellige initiativer. UBF er et af de vigtigste. Formålet med UBF er at skabe et forum for højere læreanstalter, virksomheder og andre interessenter, der skal bidrage til at bygge broer mellem parterne og motivere dem til at dele viden og erfaringer, understøtte gensidig læring, indgå partnerskaber, skabe muligheder samt drive innovation, iværksætteri og kreativitet.  

De årlige UB-fora har genereret nye ideer, projekter og instrumenter til et bedre samarbejdet mellem parterne. To eksempler på UBF-ideer, der er blevet omdannet til EU-politiske instrumenter, er:
  • HEInnovate: En online platform designet til at give højere læreranstalter vejledning og ideer til et tættere samarbejde med virksomheder, herunder inspiration til mulige intentionelle og kulturelle ændringer. 
  • Knowledge Alliances: Transnationale projekter, som får højere læreranstalter og virksomheder til at arbejde sammen om fælles problemer.
Kommissionen vil i maj 2017 præsentere en ny agenda for højere læreanstalter, der vil fokusere på skills mis-matches, arbejdsløshed blandt unge samt højere læreanstalters rolle i regional udvikling.
 
Et område i udvikling
Estland, der er næste medlemsstat til at overtage det roterende formandskab for Rådet, forsikrede, at deres formandskabsprioriteter vil have forbindelse til et tættere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. De ønsker bl.a. at fokusere på modernisering af uddannelsessystemer, nye læringsmetoder samt mere langsigtede løsninger til gavn for samfundet. 

Kommissionen opfordrede til tættere samarbejde, da EUs samfundsmæssige problemer ikke kan løses i isolation af én part. Samarbejde er også vigtigt for Europas konkurrencedygtighed, og de rigtige løsninger vil være fordelagtige for alle parter. 

En fuld rapport fra syvende UBF vil blive offentliggjort af Kommissionen via University Business Cooperation. Her kan man også læses mere om initiativerne til at styrke samarbejdet mellem universiteter og virksomheder.Redaktør