BREXIT: Mulige implikationer for EU’s forskningspolitik ifølge Parlamentet

​Artikel 50 er aktiveret, og udtrædelsesforhandlingerne mellem Storbritannien og EU kan begynde. Europa-Parlamentets forskningsudvalg bemærker, at Brexit kan få betydning for Horizon 2020 angående programmets budget og igangværende projekter, samt for det europæiske forskningsrum vedrørende forskermobilitet og britiske forskeres samarbejde med deres EU-kollegaer.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, har i dag aktiveret exitparagraffen i Lissabon-traktaten, Artikel 50. Således kan den 2-årige proces med udtrædelsesforhandlinger mellem EU og Storbritannien igangsættes. Herefter vil Storbritannien officielt være ude af EU-samarbejdet og Brexit en realitet. Europa-Parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi (ITRE) udarbejdede i starten af januar en rapport om konsekvenserne af Brexit for de politikområder, som falder under udvalgets ressort.

Budget for Horizon 2020 og igangværende projekter
Rapporten er kortfattet. I forhold til de forskningspolitiske konsekvenser fokuserer den på betydningen for Horizon 2020, som er EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Det fremgår, at Storbritannien spiller en prominent rolle i Horizon 2020. Landet ligger i top blandt EU’s medlemslande, hvad angår ansøgninger, deltagere, hjemtag af EU-midler samt bidrag til programmets budget. Rapporten rejser spørgsmål om, hvorvidt Brexit vil generere et underskud i Horizon 2020’s budget, og hvad der vil ske med igangværende Horizon 2020-projekter med britisk deltagelse. Den stiller også spørgsmål om, hvad konsekvenserne vil være for Offentlig-Private Partnerskaber (PPP’er) i Horizon 2020 samt for de Knowledge and Innovation Communities (KIC’s), som ligger i Storbritannien.

Forskermobilitet og grænseoverskridende forskningssamarbejder
Rapporten berører desuden konsekvenserne af Brexit for det europæiske forskningsrum (ERA). Det fremhæves, at Storbritannien har en ledende position som lokation for forskning, og at forskning og innovation har gavn af klare, langsigtede rammer. Rapporten stiller spørgsmål om, hvilken virkning Brexit vil få for forskermobiliteten, som er et centralt element i ERA. 15 % af alle videnskabelige medarbejdere ved britiske universiteter er fra andre EU-lande, og 60 % af Storbritanniens internationalt medforfattede forskningsartikler er skrevet med EU-partnere.

Samlet set stiller rapporten således flere spørgsmål, end den giver svar, og implikationerne for Horizon 2020 og det kommende rammeprogram for forskning og innovation er værd at følge tæt.
Redaktør