Banen kridtes op til forhandlinger om budget og Horizon Europe

​På Det Europæiske Rådsmøde den 28. til 29. juni gav EU’s stats- og regeringsledere vigtigt signal om forhandlingerne af EU’s kommende budget og sektorspecifikke programmer herunder Horizon Europe. 

Vent...

Besked fra Det Europæiske Råd 

EU's stats- og regeringsledere mødtes i Det Europæiske Råd den 28. til 29. juni. Mødet trak overskrifter med konklusioner om blandt andet EU's asylpolitik, Brexit og handelspolitik. Konklusionerne var imidlertid også imødeset af de parter, som skal forhandle om det kommende rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe. Det var nemlig ventet, at stats- og regeringslederne på mødet ville tilkendegive deres holdning til hastigheden, hvormed den flerårige finansielle ramme 2021 – 2027 og de sektorspecifikke programmer ønskes forhandlet. Dette er interessant ikke mindst grundet den komplekse situation med valg til Europa-Parlamentet i maj 2019, ny Europa-Kommission fra november 2019 og de afsluttende Brexit-forhandlinger; alle begivenheder, som kan trække forhandlingsprocessen ud.

Beskeden fra EU's politiske top på Det Europæiske Rådsmøde var, at man " (…) opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at behandle disse forslag [den flerårige finansielle ramme og de sektorspecifikke lovgivningsforslag om programmer] samlet og hurtigst muligt."  Man lægger dermed op til hurtige forhandlinger, men det kan også bemærkes, at stats- og regeringslederne ikke sætter en tidsfrist for, hvornår de ønsker forhandlingerne afsluttet.

Et travlt østrigsk formandskab

Østrig har netop overtaget formandskabet for Rådet, og det bliver uden tvivl en travl formandskabsperiode i det næste halve år. Ambitionen er at få færdigforhandlet en række forslag inden lovgivningsapparatet sættes på pause fra marts næste år grundet valget til Parlamentet.

På forsknings- og innovationsområdet er der en række milepæle under formandskabet. Først er der indkaldt til uformelt Konkurrencerådsmøde 16. til 17. juli, hvor ministrene skal udveksle deres første synspunkter om forslaget til Horizon Europe. Disse drøftelser fortsættes mellem ministrene den 27. til 28. september, og målet er at medlemslandene når en såkaldt Partial General Approach på Horizon Europe forordningen (enighed om indhold, men ikke budget) på Konkurrencerådsmødet den 30. november. Det østrigske formandskab sigter desuden på at vedtage konklusioner på Det Europæiske Forskningsrum.

Det er i øvrigt værd at notere sig, at Europa-Kommissionens arbejde med at samle input til den strategiske programlægning for de første fire år af Horizon Europe og som skal danne grundlag for arbejdsprogrammerne påbegyndes allerede dette efterår. 

Europa-Parlamentet er klar

I Europa-Parlamentet har man med valget næste år en klar interesse i hurtige forhandlinger. På Horizon Europe forordningen er det MEP Dan Nica (S&D, Rumænien), der er er udnævnt til rapportør (forhandler), og MEP Christian Ehler (EPP, Tyskland), der er rapportør på særprogrammet. De første Horizon Europe drøftelser i ITRE, Europa-Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi, finder sted den 10. juli, og ved denne lejlighed vil de to rapportører have deres rapportudkast klar. Der kan stilles ændringsforslag til disse frem til 6. september, og der er stor interesse i denne proces fra en bred aktørkreds ikke mindst industri, NGO'er og universiteter. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor