Bedre regulering

​Europa-Kommissionen præsenterede for nylig sit nye initiativ for bedre regulering i EU. 

Initiativet for bedre regulering indeholder reformforslag, der skal sikre større gennemsigtighed i lovgivningsprocedurerne, øge kvaliteten af lovgivningen gennem bedre konsekvensanalyser og forbedre den eksisterende lovgivning gennem løbende vurderingsprocesser.

Initiativet har følgende hovedpunkter:

  • Øget gennemsigtighed og bedre muligheder for at indsende høringssvar: Europa-Kommissionen vil give større gennemsigtighed i lovgivningsprocedurerne og oprette en web-portal, hvor man kan følge lovgivningsprocessen og give input. Dette vil gælde for både ny lovgivning og de eksisterende love.
  • Løbende gennemgang af eksisterende lovgivning: Her er formålet at strømline, identificere og fjerne unødvendig regulering uden at svække evnen til at opnå lovgivningsmæssige mål. Det vil ske via dialog mellem EU-institutionerne, medlemsstaterne og civilsamfundet. Resultatet skulle gerne være, at omkostninger i forbindelse med regulering og administration reduceres.​
  • Bedre konsekvensanalyser og kvalitetskontrol: Regulatory Scrutiny Board får tildelt en selvstændig rolle og skal undersøge virkningen og evaluere eksisterende lovgivning. Det foreslås også, at Europa-Parlamentet og Rådet i fremtiden udfører deres egne konsekvensanalyser.
  • Etablering af en lille eksklusiv uafhængig ekspertgruppe bestående af eminente forskere, der skal udøve forskningsbaseret rådgivning til Europa-Kommissionen.​
  • En ny aftale mellem EU-institutionerne: En interinstitutionel aftale mellem EU-institutionerne, der skal give hinanden hånd på, at de vil samarbejde tættere i fremtiden for at undgå usammenhængende regulering.

Det forventes, at det nye initiativ vil påvirke administrationen af Horizon 2020. I Kommissionens meddelelse om initiativet fremgår det, at: "Implementation of Horizon 2020, where a second wave of simplification measures for the framework programme for research and innovation is under preparation."

Nu skal de forskellige dele af initiativet behandles i de respektive beslutningsprocedurer og forhandles i Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Initiativet forventes implementeret drypvist i gennem efteråret 2015.

Redaktør