Bestyrelsen runder fusionsåret 2019 af i Bruxelles

​Bestyrelsen for Greater Copenhagen EU Office samler op på det første år for det fælles østdanske EU-kontor – og på et mødeprogram i Bruxelles, som bl.a. bød på et historisk øjeblik i Europa-Kommissionen.

Vent...

​2019 har været det første år som Greater Copenhagen EU Office, og bestyrelsen for Østdanmarks samlede EU-kontor rundede året af med bestyrelsesmøde og besøgstur i Bruxelles den 2. og 3. december.

”Vi har været igennem en sammenlægning af ZealandDenmark og Copenhagen EU Office, og den er vi kommet rigtig godt afsted med. Vi har et velfungerende kontor, og det er det vigtigste for mig som bestyrelsesformand”, siger Martin Baden, der desuden er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden.

Udover at afholde årets sidste bestyrelsesmøde, bød programmet i Bruxelles også på besøg hos Kim Jørgensen, der er Margrethe Vestagers kabinetschef, Europa-parlamentariker Karen Melchior og Ditte Juul Jørgensen, der er generaldirektør for Europa-Kommissionens energiafdeling.

”Det var jo meget fornemt tilrettelagt, og timingen var fantastisk med et nytiltrådt parlament og nye kommissærer. Det var utroligt gode besøg, hvor vi kom meget tæt på og fik status for, hvor institutionerne står lige nu”, siger Jan Hendeliowitz, der er bestyrelsesmedlem og regionsrådsmedlem i Region Sjælland.

Et historisk øjeblik

Bestyrelsesmedlem Kirsten Busch Nielsen, der er dekan ved Københavns Universitet, syntes også alle møderne var interessante og satte særligt pris på den uformelle stemning.

”De tre værter repræsenterede forskellige aspekter af EU-institutionerne og var meget velforberedte og indstillet på møderne. De spillede alle tre bolden tilbage til os og sagde: ’lad os samarbejde! Afklar, hvad vi kan gøre for jer, og kom med det’”, siger Kirsten Busch Nielsen.

Efter mødet med Kim Jørgensen overværede bestyrelsen den officielle ceremoni for overgangen fra den foregående Europa-Kommission til den nye. 

”Det var spændende at besøge Margrethe Vestagers kontor og tale med Kim Jørgensen. Og så var det også meget fascinerende, at vi på vej ud så overdragelsen fra Juncker til Von der Leyen. Det var et historisk øjeblik.”, siger bestyrelsesmedlem Eik Dahl Bidstrup, der er borgmester i Dragør Kommune.

EU styrker Østdanmarks udvikling

Formand Martin Baden mener, det er vigtigt at engagere sig i arbejdet med EU, fordi det bidrager til udviklingen af Østdanmark og styrker indsatsen inden for områder som sundhed, klima og forskning. 

”Jeg synes, det er væsentligt, at vi får varetaget de danske interesser - også de regionale interesser i de to regioner. Der er forskel på, hvad man prioriterer på tværs af EU’s medlemslande, og derfor er det vigtigt, at vores interesser bliver varetaget”, siger Martin Baden.

Eik Dahl Bidstrup understreger EU-kontorets betydning for kommuner og virksomheder. I år har Greater Copenhagen EU Office afholdt møder med mere end 70 virksomheder og haft forskellige typer EU-aktiviteter med samtlige kommuner og begge regioner i geografien.

”Når vi har virksomheder, der har brug for sparring, er kontoret en stor hjælp. Det er også flot, at EU-kontoret har besøgt så mange kommuner i år. Det viser, at der er et ønske om nærhed, selvom man sidder i Bruxelles”, siger Eik Dahl Bidstrup. 

Borgmesteren fra Dragør ser samtidig kontorets arbejde fra et større perspektiv, og lægger også vægt på udbyttet for de fire universiteter og mulighederne for samarbejde mellem de forskellige aktører i medlemskredsen.

”Fordelene ved EU-kontoret taler jo for sig selv med et hjemtag på 60 mio. allerede i år. Det viser, at det har en berettigelse at have den nærhed i EU, ikke mindst for universiteterne. Det giver nye forskningsmuligheder, at der er de muligheder for sparring med EU-kontoret”, siger Eik Dahl Bidstrup.

Mere samarbejde om forskning i 2020

Samarbejdet mellem universiteterne på den ene side og regioner, kommuner og virksomheder på den anden er også et tema, som dekan Kirsten Busch Nielsen lægger vægt på. 

”Kontoret fremmer kontaktskabelse, og der er et potentiale for at fremme samarbejdet mellem de forskellige organisationer. Det lægger op til spændende forskning i dialog og samarbejde mellem universiteter og – kort sagt - samfund”.

”Det behøver vi ikke nødvendigvis rejse til Bruxelles for, men når det nu er EU, det handler om, er det naturligt, at kontakterne går gennem kontoret. Det kan hjælpe os til at opdage nye sider af hinanden”, siger Kirsten Busch Nielsen. 

Som repræsentant fra Københavns Universitet har hun naturligvis dette perspektiv med sig i bestyrelsesarbejdet. Derfor understreger hun også EU-kontorets indsats inden for interessevaretagelse for universiteterne.

”Også på KU har vi god succes med at opnå EU-funding, og vi har haft glæde af kontoret som brohoved til at skabe kontakt og hente information i Bruxelles. Det har alle universiteterne glæde af. Vi regner med, at kontoret også fremover kan hjælpe os til at holde et højt niveau i hjemtag af midler fra forskellige virkemidler”, siger Kirsten Busch Nielsen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor