Bioøkonomi er vejen til klimavenlige samfund

​Bioøkonomi er et nøgleord, hvis vi vil have mere klimavenlige systemer i fremtiden. På DTU arbejder man ambitiøst med emnet på tværs af institutter. Derfor var et hold af forskere og ledere i Bruxelles for at sikre, at Danmark går forrest i udviklingen af bioøkonomien. 

Vent...

Vi skal have styr på biologien, hvis vi vil levere på alle de andre bæredygtighedsmål og skabe et sundt samfund med velfærd. Det er et af de budskaber, der kommer fra Bjarke Bak Christensen, der er institutleder for Bioteknologi og Biomedicin på DTU. 

Derfor har et hold bestående af to institutledere og fire forskere fra forskellige institutter (Institut for Akvatiske Ressourcer, Fødevareinstituttet, Institut for Vand og Miljøteknologi og Institut for Bioteknologi og Biomedicin) været på besøgstur i Bruxelles med bioøkonomi på deres dagsorden. 

Bioøkonomien breder sig nemlig over nationale grænser, og man må tænke stort, hvis man vil skabe fremtidens nye systemer. 

”Man bliver nødt til at tænke mere internationalt, og Europa er selvfølgelig kernen for os, for vi har indflydelse i EU. Og EU har fokus på bioøkonomiområdet, som en af vejene til at vi kan skabe et mere klimavenligt samfund”, siger Bjarke Bak Christensen.

Danmark har tillid og teknologi

Med sig til Bruxelles har delegationen fra DTU haft deres nye sektorrapport kaldet Bioøkonomiens Maskinrum, hvor de deler deres indsigter og anbefalinger på området. Og møderne har været meget positive. 

”Det har været nogle rigtig gode folk, vi har talt med, og det har været de rigtige folk. Jeg er faktisk overvældet over, så meget information, vi har fået. Og jeg føler, det har været interessant begge veje. Vi kommer jo som et relativt lille universitet fra et lille land, men jeg føler, der har været rigtig god respons fra de folk, vi har snakket med. Og de har lyttet”, siger Bjarke Bak Christensen.  

Danmark har alle komponenter

Hele målet med at arbejde med bioøkonomi er at gøre de eksisterende systemer mere klimavenlige ved at udnytte vores bioressourcer så godt som muligt – og at gøre det i et cirkulært system, så vi recirkulerer vores værdistrømme, så vi kan bruge dem igen. 

DTU er særlig stærk inden for forskning i processeringsteknologier, som er central for en bedre værdiudnyttelse. På europæisk plan kan Danmark bl.a. bidrage med konkrete eksempler på kaskadeanvendelser af bioressourcer og en tradition for stærkt samarbejde og stor tillid mellem forskning og industri. Samtidig har vi flere fordele på området: 

”Vi har alle de komponenter, der skal til for at kunne arbejde med bioøkonomi: Vi har et stærkt landbrug og fiskeri, vi har en stor sektor indenfor fødevareproduktion og ikke mindst har vi en meget stærk sektor indenfor bioteknologi og biofarma-området. Helt fra primærsektoren til forbrugeren har vi i Danmark den viden og de kompetencer, der er nødvendige for at indgå i en bioøkonomi og for at skabe mere bæredygtige systemer i sidste ende”, siger Bjarke Bak Christensen.

Håb om national strategi

En ting, som vi dog ikke har i Danmark, er en national strategi, som flere andre lande såsom Holland og Tyskland allerede har vedtaget. 

”Vi har helt klart et ønske om, at der kommer en national strategi på området. Vi har lært rigtig meget, også om hvor Danmark står rent strategisk. Selvom vi har alle instrumenterne til at være et af de ledende lande indenfor bioøkonomien, så er vi det ikke rent strategisk”, siger Bjarke Bak Christensen. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor