Bornholm og DTU skaber innovative løsninger sammen

​EU-projektet INSULAE skal teste nye løsninger for grønne energikilder og bidrage til at reducere CO2-udledningen fra europæiske øer. 

Vent...
Hvordan kan kommuner og forskere skabe fremtidens grønne løsninger i fællesskab? 

Det kan Bornholms Regionskommune og forskere på DTU fortælle mere om. De samarbejder nemlig om at undersøge, hvordan øens energisystem kan blive grønnere, og hvordan nye vedvarende energiformer kan spille sammen. 

Siden 2008 har DTU haft et godt og tæt samarbejde med regionskommunen gennem øens energikoncern Bornholms Energi og Forsyning (BEOF). De har bl.a. udviklet forskningsprojektet Ecogrid 2.0, der har inddraget 2.000 bornholmske husstande i et forsøg på at gøre elforbruget mere fleksibelt. 

På DTU sidder et hold forskere, som bruger øens data til at teste og analysere nye former for energisystemer. Det sker gennem PowerLabDK, der er DTU's største forskningsfacilitet for test af intelligente energisystemer.

Testzone for grøn omstilling

Bornholm egner sig godt til formålet, fordi kommandoveje er så korte, at man let kan afprøve nye løsninger og se effekten.

Samtidig svarer øen til cirka 1 procent af Danmarks størrelse, når man ser på areal, befolkning og energiforbrug, og det er derfor i en størrelse, hvor det er stort nok til at vurdere om nye løsninger fungerer i praksis og derfor også kan fungere i større skala for hele Danmark.

"Der er brug for testzoner – og her er især Bornholm oplagt til at finde de løsninger, der kan hjælpe os videre til den næste fase af den grønne omstilling og målet om 100% CO2 neutralitet”, siger Frida Frost, COO PowerLabDK, DTU.

Bornholm som fyrtårn

Udover Ecogrid 2.0 er DTU og Bornholms Regionskommune begge blevet partnere i et nyt stort EU-støttet Horizon 2020-projekt kaldet INSULAE (ø på latin), der netop er gået i gang, og vil løbe indtil begyndelsen af 2023.
Udover Bornholms regionskommune, DTU, firmaet Fremsyn og BEOF, deltager 22 europæiske partnere i projektet.
 
Formålet med INSULAE er at bidrage til at reducere CO2-udledningen fra øer. På Bornholm skal der testes et batterisystem til hurtig opladning af elbiler, hvor batteriet får energi fra vindmøller og solceller. 

Et essentielt mål i projektet er desuden udviklingen af et fælleseuropæisk simulerings- og planlægningsredskab, som kaldes Investment Planning Tool (IPT). Det skal anvendes ved udbygning af energisystemer på øer og i omstillingen til varme- og elproduktion fra vedvarende energikilder. I løbet af projektet gennemføres i alt syv demonstrationsprojekter, der skal teste konkret teknologi og samtidig validere IPT-redskabet.

Forsøg med forskellige energikilder

Hver af de danske aktører i projektet har deres specifikke rolle i projektet. 
DTU skal lave forsøg med ladere til el-køretøjer på Bornholm og lave et jævnspændingsnet på Rønne Havn.
Nettet skal hente strøm fra vindmøller og solceller, og det interessante ved systemet er, at strømmen ikke skal konverteres fra vekselstrøm til jævnstrøm, når ladere til elbiler bliver tilsluttet. Derfor vil man se, hvor meget strøm man kan spare, ved at undgå konverteringen. 

BEOF og El-Net Øst skal undersøge, hvordan forskellige vedvarende energikilder som vindenergi, solenergi og biogas bedst udnyttes og bruges i samspil med hinanden. 

Og kommunen skal bl.a. deltage i udarbejdelsen af planen for energiudviklingen på Bornholm, levere kommunale data til de øvrige parter og sørge for, at projektet bliver bredere forankret på øen.

”Noget af det, vi synes kunne være interessant, er hvordan det vi afprøver i INSULAE-projektet, kan bredes ud til hele Bornholm. Vi kan bruge det nye simuleringsværktøj IPT til at se på, hvordan det ville gå, med hvad vi har af vind, sol og biogas, hvis vi skulle reducere det centrale kraftværks rolle til et minimum”, siger Anna Sofie Poulsen, der er projektleder hos BEOF. 

Borgerne skal være med

Det er afgørende, at kommunen deltager i udvikling af nye løsninger, og at borgerne bliver inkluderet i den proces, understreger Lena Schenk, der er projektleder hos Bornholms Regionskommune.

"Fremtidens energiløsninger kræver, at alle i samfundet ændrer adfærd, og vi kan bruge et projekt som Insulae til at involvere borgerne, erhvervslivet og politikerne i den dialog", siger Lena Schenk. 

Til efteråret skal der holdes et borgermøde, hvor projektet bliver præsenteret, og samtidig vil der være mulighed for at tage en bredere debat om sammenhængen mellem fremtidens energisystemer og borgernes forbrug og vaner.

Derudover håber Lena Schenk, at de kan bruge dele af projektet i undervisningen af øens gymnasieklasser, fordi det handler om globale udfordringer, som øen er med til at udvikle konkrete lokale løsninger på. 

Udover Regionskommunens mål om at være CO2-neutral i 2025, har de også et mål om at genanvende alle materialer og blive helt fri for affald i 2032.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor