​​Bornholms Affaldsbehandling (BOFA)

Bornholm opsøger aktivt EU-projekter: "Det er svært at innovere alene"

​Cirkulær økonomi er blevet et vigtigt indsatsområde på Bornholm, hvor man har besluttet, at alt affald enten skal genbruges, genanvendes eller forebygges i 2032. Det kræver alle mand om bord og deltagelse i EU-projekter, som kan skaffe netværk og midler. Det fortalte projektleder David Christensen om, da Copenhagen Business School og Greater Copenhagen EU Office inviterede til workshop om grøn omstilling. 

Vent...

​40.000 mennesker bor på klippeøen i Østersøen, der af mange danskere associeres med solskinstimer og sommerferier. Men der er en anden ting, som Bornholm også gerne vil være kendt for - cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi handler om at holde materialer og ressourcer i det økonomiske kredsløb så lang tid som muligt ved at genanvende dem og derved sikre, at der går længere tid, før de ender som affald – eller forebygge, at der overhovedet genereres affald.

Grøn omstilling er en kerneprioritet for Europa-Kommissionen

Den 9. november havde Copenhagen Business School og Greater Copenhagen EU Office inviteret til en workshop om grøn omstilling og mulighederne i Horizon Europe – EU's kommende store forskningsstøtteprogram. Grøn omstilling, som også cirkulær økonomi hører under, er meget højt på den politiske dagsorden for den nuværende Europa-Kommission og indtænkes også som et redskab til vækst og genopretning efter coronakrisen.

I tre breakout-sessioner fortalte repræsentanter fra kommuner og universiteter om deres erfaringer med projekter inden for områderne fødevarer og klima, mobilitet samt cirkulær økonomi. Herefter fulgte diskussioner, hvor deltagerne kunne tage de første skridt mod mulige partnerskaber.

Det var her, at David Christensen fra Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) fortalte om Bornholm viser vej – uden affald 2032, som kommunens affaldsvision hedder. Han kom egentlig til øen for at eksekvere et Interreg Baltic-projekt, men arbejder også for den overordnede mission om at gøre Bornholm affaldsfri i 2032 – blandt andet ved at få kommunen med i konsortier og EU-projekter.

Rammerne for at deltage er gode

"Vi er med i mange konsortier og ansøgninger, fordi de er vigtige for, at vi kan nå målet. Men også fordi vi har både politisk og ledelsesmæssig opbakning til, at vi kan deltage i projekter, der repræsenterer alle led i den cirkulære økonomiske kæde. Det giver os mulighed for at være innovative og kaste os ud i det," fortæller David, der understreger, at projekterne – udover en potentiel pengesum – giver meget andet:

"Ved at være med i projekter og konsortier får man set, hvad der rører sig derude ud over ens egen næsetip, som kan hjælpe en større grøn omstilling. Vi deltager fx i øjeblikket i et konsortium, hvori der også er virksomheder med en række interessante og højaktuelle teknologiløsninger. Det er virksomheder uden for landets grænser, som vi aldrig var kommet i kontakt med ellers," fortæller David og understreger, at de har indstillet sig på, det ikke er alle projekter, der går hjem. Det er sundt, mener han, for så ser man de positive ting, der er forbundet med at deltage:

"Man kan ikke nødvendigvis innovere med sig selv. Tværtimod. Det sker ved eksterne input, og derfor er det vigtigt at have en bredspektret aktørinvolvering og inddrage virksomheder og forskere. Selvom man måske ikke vinder hver gang, så udvider man sit netværk, og det har en kæmpe værdi," afslutter David, der selv repræsenterer både kommuner og universiteter, da han også er ekstern lektor på Aalborg Universitet i Sydhavnen på bacheloruddannelsen By-, Energi- og Miljøplanlægning og den engelsksprogede kandidatuddannelse Sustainable Cities. Han understreger desuden, at man skal være velkommen til at kontakte BOFA, hvis man har projekter eller konsortier i støbeskeen, der kunne være relevante for øen.

Greater Copenhagen EU Office bruges aktivt

Bornholm har de seneste år deltaget i en række projekter og har blandt andet fået 9,3 millioner kroner fra Horizon 2020 og lige under en million fra Interreg-ØKS. Derudover har Bornholms Kommune bl.a. modtaget midler fra EU's regionalfond og EU's socialfond.  

Tidligere i år vandt øen prisen som EU's mest bæredygtige ø – en pris der blev akkompagneret af en præmie på omkring 3,7 millioner kroner. Her kunne borgmester Winnie Grosbøll fortælle om Bornholms arbejde med bæredygtighed.

Greater Copenhagen EU Office har løbende bistået med at facilitere netværk til ansøgninger og gøre Bornholms Regionskommune opmærksom på spændende og relevante konsortier og programmer og yde økonomisk støtte via vores forprojektordning:  

"Udover den økonomiske støtte, så er deltagelse i arrangementer som dette meget værdifuldt for os for at opbygge vores renommé, vores viden og netværk. Jeg bruger også EU-kontoret til at få svar på meget tekniske spørgsmål om programtekster og lignende, og jeg synes, at de leverer en god medlemssupport hele vejen op til, at en ansøgning sendes afsted," afslutter David.


David Christensen fra BOFA 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor