Britiske Horizon 2020-projekter fortsætter trods Brexit

​Britiske deltagere i forsknings- og innovationsprojekter finansieret under Horizon 2020 vil fortsat modtage midler efter Brexit. Kun få Horizon 2020-projekter, der beskæftiger sig med EU’s sikkerhedspolitik, risikerer at blive påvirket.

Vent...
Britiske deltagere i projekter finansieret af Horizon 2020, vil fortsat modtage midler til deres forsknings- og innovationsprojekter efter Storbritanniens udtrædelse af EU. Det bliver også tilfældet, selvom udbetalinger sker efter EU’s nye flerårige budget, MFF’en (2021-2027), er trådt i kraft. 

Britiske forskere og virksomheder vil derfor fortsat både kunne søge midler og koordinere projekter under Horizon 2020. Kommissionen har instrueret evaluatorer på Horizon 2020-projekter til ikke at differentiere mellem projekter med og uden britiske samarbejdspartnere.

Det er endnu for tidligt at sige noget om britiske aktørers mulighed for at deltage i Horizon Europe- projekter finansieret under den kommende MFF. Det skyldes til dels, at de overordnede rammer for det fremtidige UK-EU samarbejde endnu ikke er på plads.

Kun få Horizon 2020-projekter berøres af Brexit

Kun få igangværende Horizon 2020-projekter risikerer ikke at kunne fortsætte i deres nuværende form, som konsekvens af Storbritanniens udtrædelse af EU. Det vil ske, hvis projekterne arbejder med følsom sikkerhedsrelateret information, der ikke må deles med lande udenfor EU. Den britiske regering forventer, at Kommissionen giver direkte besked til de partnere, hvis projekter potentielt vil blive påvirket.

United Kingdom Research Office (UKRO) har sammenfattet et kort ‘factsheet’ med informationer relateret til Storbritanniens deltagelse i EU-programmer for forskning, innovation og højere uddannelse efter Brexit. Dokumentet bliver opdateret løbende, og indeholder desuden links til andre hjemmesider med relevant information. Deres factsheet kan findes her.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor