Britiske projektpartnere er garanteret finansiering i Horizon 2020

Resultatet af Brexit afstemningen d. 23. juni 2016 har skabt stor usikkerhed i Europas forsknings- og innovationsmiljøer om den fremtidige britiske deltagelse i Horizon 2020. Regeringen i Storbritannien garanterer nu finansieringen til britiske deltagere programperioden ud.

​Brexit skaber stor usikkerhed

Den 23. juni 2016 stemte et flertal af den britiske befolkning for at forlade EU-samarbejdet. Dette resultat har efterfølgende affødt en lang række politiske, administrative og procesmæssige spørgsmål, som for de flestes vedkommende,  fortsat er uafklarede. Også når det kommer til britiske partneres deltagelse i forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter i Horizon 2020 har usikkerheden om den fremtidige finansiering i projekter været stor blandt både britiske aktører og deres nuværende og potentielle samarbejdspartnere i resten af EU. Hvad vil der ske med den britiske partner og dennes projektfinansiering efter Storbritannien forlader EU?

Garanti fra regeringen

For at dæmpe denne usikkerhed har den britiske regering nu lovet at erstatte EU-finansieringen til britiske partneres deltagelse i Horizon 2020, hvis Storbritannien udtræder af EU inden Horizon 2020 projekterne er afviklet.
Hvordan britiske universiteter og virksomheder vil kunne deltage i det kommende rammeprogram for forskning og innovation (FP9) fra 2021 afhænger af udtrædelsesforhandlingerne med EU, som først påbegyndes efter Storbritannien aktiverer den såkaldte artikel 50. Herefter går der højst to år før Storbritannien formelt forlader Unionen. Indtil da er briterne fuldgyldigt medlem af EU i alle henseender.

Redaktør