​​​

Chefens klumme: Iværksætteri og innovation i Europa

Iværksætteri og innovation skaber grundlag for løsninger på samfundsproblemer. Et blomstrende innovationsmiljø kræver gode rammebetingelser, og vi bidrager med rådgivning om finansiering til innovative virksomheder, som udvikler nye produkter og løsninger til gavn for samfundet.​
Vent...

Vi skal have endnu mere gang i innovationen i Europa, hvis vi skal løse nogle af de mange udfordringer, vi står over for som følge af den geopolitiske udvikling, presset på sundhedssystemet og klimaforandringerne. Derfor støtter både EU og medlemsstaterne iværksætteri og innovation samt – vores kontinents lidt svage punkt – markedslancering og skalering.

Europa-Kommissionen yder økonomisk støtte til at udvikle små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og ved at fremme iværksætteri generelt. SMV'er er rygraden i Europas økonomi, og de repræsenterer 99 % af alle virksomheder i EU. De beskæftiger omkring 100 millioner mennesker, tegner sig for mere end halvdelen af Europas bruttonationalprodukt og spiller en nøglerolle i at skabe værdi og innovative løsninger i alle sektorer af økonomien.* Altså er de ret vigtige for vores samfund, hvilket de europæiske støtteprogrammer og nationale initiativer også vidner om.

Det årlige europæiske scoreboard for innovation sammenligner forsknings- og innovationsresultaterne i medlemsstater og udvalgte tredjelande. Sverige fortsætter med at være EU's innovationsleder efterfulgt af Finland, Danmark og Belgien - alle med innovationspræstationer langt over EU-gennemsnittet.Der måles på mange indikatorer og rammebetingelser så som menneskelige ressourcer, attraktive forskningssystemer, digitalisering og adgangen til kapital. Effekten af innovationsaktiviteterne måles på beskæftigelse, salg og bæredygtighed. 

Der skal mere til end innovation for at komme på markedet, og derfor henter vi også inspiration fra resten af verden. Danmark har blandt andet etableret Innovation Centre Denmark i innovative hot-spots rundt omkring i verden for at blive inspireret til konkrete løsninger.

Her på kontoret støtter vi innovation i virksomheder gennem vores CopenVirk-indsats, som har givet rigtig gode resultater. En systematisk opsøgende indsats kombineret med ekspertrådgivning om EU-medfinansieringsmuligheder har ført til støtte på over 400 mio. kr. siden 2017 og kontakt til mindst 10 virksomheder i alle de 46 østdanske kommuner. Samtidig er vi i god kontakt med de efterhånden talrige initiativer på universiteter og hospitaler, som bygger bro mellem forskning, iværksætteri, innovation, virksomhed og samfundet.

Vi er glade for at støtte denne udvikling og se virksomheder som Kaffe Bueno, 4Mvideo, Radiobotics, Lactobio og AH Metal – for bare at nævne et par stykker – bruge EU's støtteprogrammer i deres udvikling.

​​Birgitte Wederking

@birwed (holdninger er personlige)​​


*Kilde: https://ec.europa.eu/growth/smes_da


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor