Chefens klumme: Mål og midler

Man kan vel næsten kalde det en trend. Et middel, som tager til i omfang og styrke. Jeg tænker her på det øgede fokus på at skabe vækst gennem offentlige-private samarbejder (PPP). 

Man kan vel næsten kalde det en trend. Et middel, som tager til i omfang og styrke. Jeg tænker her på det øgede fokus på at skabe vækst gennem offentlige-private samarbejder (PPP). Samarbejder som optager en markant del af forskningsprogrammet Horizon 2020's samlede budget. EU støtter disse samarbejder gennem store PPP'er, som er en del af den bredere Innovation Investment Package, der inkluderer ti partnerskaber inden for nøglesektorer med potentielt væsentlig "impact" i form af innovation, jobs og international konkurrencedygtighed. Disse partnerskaber er seks Joint Technology Initiatives (JTI'er) (Web1​) og fire public-public partnerships. I JTI'er geares støtte fra EU med penge fra den relevante industri, og hver af JTI'erne har egne indkaldelser af forslag. Som industri og forsker er det vigtigt at engagere sig i disse JTI'er for at få indflydelse på deres dagsorden og indkaldelserne. For mindre virksomheder er det vigtigt at se muligheder i indkaldelserne, som har til formål at understøtte entreprenørskab og skabe beskæftigelse.

PPP'erne komplementeres af såkaldte contratual PPPs (cPPP), som hører til under LEIT søjlen i Horizon 2020 og som implementeres gennem arbejdsprogrammerne. Også her er der tale om en gearing fra industrien af penge fra rammeprogrammet. Der er nu ni af disse cPPPs (Web2​), som er vigtige for EU's industrielle lederskab og som tager udgangspunkt i industriens strategiske forskningsdagsorden. For at få indflydelse på denne forskningsdagsorden kan man involvere sig i de relevante European Technology Platforms (ETP) eller relaterede sammenslutninger.  Seneste skud på stammen er den niende cPPP på DATA, som er et partnerskab mellem Europa-Kommissionen og Big Data Value Association (BDVA), der udspringer af informationsteknologi ETP'en NESSi, og som har medlemmer fra industri og universitetsverdenen.  Og rygterne siger, at der er flere cPPPs på vej inden for områder med stærke danske interesser og kompetencer. Medlemskab af disse platforme og sammenslutninger er typisk åbent for både virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner og deres foreninger. Så er man interesseret i networking, interessevaretagelse, information, synlighed og projektdeltagelse, er det her, man skal være aktiv. Hermed sendes en opfordring!

Birgitte Wederking

Redaktør