Chefens klumme: And the winner is...

Eurocities​ – den europæiske organisation for større byer – holdt sit årsmøde 2015 i Malmø og København.

Eurocites – den europæiske organisation for større byer – holdt sit årsmøde 2015 i Malmø og København. Jeg havde æren af at være i dommerpanelet, som skulle uddele priser for byer, der havde iværksat projekter, som udmærker sig inden for innovation, deltagelse og samarbejde. 

Præmien i hver af de tre kategorier er et trofæ og så æren. En påskønnelse, som bruges til promovering over for andre byer og naturligvis som en intern anerkendelse af de udvalgte byers indsats. De konkurrerende byer gik til opgaven med stort engagement, og vi i dommerpanellet havde vurderet de indkomne forslag ud fra mange kriterier. 

For alle de 9 shortlistede byer er bred deltagelse af og samarbejde mellem byernes administration, borgerne, virksomheder og ikke mindst forskningsinstitutioner et gennemgående træk. 

Målet er, at den fælles indsats skal bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for blandt andet transport, iværksætteri, bæredygtighed og integration. Jeg var imponeret over, hvad der sættes i værk med stærkt politisk lederskab og ofte frivillig deltagelse fra partnere, som hver især bidrager til de bedste løsninger. 

Det blev Milano, som vandt med et integreret innovativt transportprojekt. Og som det blev sagt, hvis man i en af Italiens største byer kan få deleordninger og integration af forskellige transportformer til at fungere, så kan man duplikere det mange steder. 

I samarbejdskategorien løb Gøteborg med sejren og i deltagelseskategorien gik prisen til Edinburgh. København kunne selvsagt ikke deltage, men blev i efterfølgende taler fremhævet som en foregangsby med hensyn til energibesparende transportløsninger og helhedstænkende tilgang, hvor det gode liv er i centrum, og hvor økonomi, bæredygtighed, sundhed og fremsynethed er vægtet højt. 

København blev sammenlignet med byer, som i indbyggertal er større end hele Danmark og spørgsmålet blev stillet, hvad det betyder, at man kan komme hurtigt fra et sted til et andet og mellem mindre befolkede egne til tætbefolkede områder. 

Effektiv og bæredygtig mobilitet synes klart afgørende for vækst i hele landet, var konklusionen. Lidt stolt var jeg ved at de mange konkurrencedygtige partnere, som vi repræsenterer i Bruxelles, er attraktive samarbejdspartnere i EU-projekter, men vi er heldigvis ikke alene, og der er mange at lære af og samarbejde med, som kan bidrage til et endnu bedre samfund og liv for vores borgere. Lad os håbe vi kan forblive i front.

 
Birgitte Wederking #eurocities2015

Redaktør