Chefens klumme: Østdanmark i Bruxelles anno 2019

​Til nytår fylder Greater Copenhagen EU Office et år. 2019 har givet et flot hjemtag og masser af engagement i EU-arbejdet. I 2020 ser vi frem til endnu mere samarbejde på tværs af universiteter, regioner og kommuner i Østdanmark.

Vent...
I 2019 lykkedes det at samle Østdanmark i Bruxelles gennem det fælles EU-kontor, Greater Copenhagen EU Office. Og de samlede kræfter er mere end summen af de enkelte medlemmer. Det er den korte version af status efter det første år af samarbejdet mellem fire universiteter, to regioner og 46 kommuner. 

Nu er også Roskilde Universitet med på EU-scenen, og alle fire universiteter henter viden fra mine flittige medarbejdere, som er på forkant med interessevaretagelsen over for EU-systemet. Viden skaber mere viden og flere muligheder. 

Vi er på vej ind i den næste programperiode med Horizon Europe som det instrument, som skal skabe internationalt samarbejde til at takle udfordringer og sætte baren højt i problemløsningen. Vores universiteter har sat deres klare aftryk ved at komme til Bruxelles og tale for deres sag og ved at engagere sig i Mission Boards og Nordic University Days. Og de kommer også bare forbi – der laves ret meget kaffe til DTU’s forskellige institutter, når de låner vores lokaler til projektmøder.

Heldigvis bliver viden ikke på universiteterne. Den kommer ud til vores regioner og kommuner og bliver til løsninger til glæde for borgerne. Af vores 15 projektforløb i 2019 er der i otte tilfælde tale om samarbejde på tværs af medlemskredsen. Vi har bragt Høje-Taastrup, Ballerup, København, Frederiksberg, Helsingør, Region Hovedstaden, Region Sjælland sammen med Københavns Universitet, DTU, Roskilde Universitet og CBS i EU-projekter. 

Flere af dem har også fået hjælp til at skrive ansøgninger gennem vores forprojektordning. Vi har besøgt rigtig mange kommuner i løbet af året og deltaget i et væld af aktiviteter for at fremme engagementet i EU. Listen er lang – nævnes kan fx Guldborgsunds Umbrella-projekt, High Tech Summit på DTU, C40 i København og meget mere.

Et af vores mål er at skaffe penge til projekter. Primo november var der kommet mere end 60 millioner kroner ind til EU-projekter i den østdanske geografi via vores rådgivning. Mange af pengene er kommet de små innovative virksomheder til gode. Det har krævet en stor opsøgende indsats i hele området, og det er blevet til en vældig god forretning.

EU-året 2019 har i medierne været domineret af Brexit – en lang føljeton med både mange afsnit og sæsoner. Dog er der også sket andet. Et nyt Europa-Parlament og en ny Europa-Kommission er trukket i ar-bejdstøjet samtidig med, at de flerårige EU-programmer og budgetter forhandles og tager form. Skiftende regeringer rundt omkring i Europa præger dagsorden og sammenhængskraften, ligesom vores ekster-ne relationer synes at kræve mere opmærksomhed.

Her på Greater Copenhagen EU Office har vi klare ambitioner for 2020. Vores bestyrelse var i Bruxelles i starten af december, og de støtter en større satsning på at bruge digitale værktøjer i rådgivning for at få endnu flere engageret. Vi skal få mest muligt ud af EU-medlemskabet og blive de bedste til EU-rådgivning! 

Tak for året der gik – I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor