Chefens klumme: Østdanmark i Bruxelles anno 2020

​​Greater Copenhagen EU Office fylder to år, og vi kan se tilbage på styrket sammenhold i medlemskredsen, mere samarbejde mellem medlemmerne og et kontor i stadig udvikling, som hele tiden samler erfaringer ind for at komme bedre ud.

Vent...
Vores indsamling af viden om EU giver indsigt, og nye muligheder opstår. Indsigt bliver brugt til at få indflydelse, og indflydelse fører til anerkendelse og samarbejder. Gennem netværk og samarbejder får vi en styrket stemme, som gør en forskel og sikrer optimale vilkår for EU-finansiering til forsknings- og udviklingsprojekter. Og EU-systemet lytter heldigvis - men vi er også relativt små spillere fra et lille land, som skal anstrenge sig for at være en synlig og aktiv spiller på det rigtige tidspunkt.

Aktiviteter matcher udviklingen af de nye EU-programmer, muligheder i budgettet, covid-19 tiltag, Green Deal, digitalisering og i den nye genopretningsplan. Vi har både forskere og borgere i centrum samt de mange innovative virksomheder, som bruger EU-midler til at vækste og bidrage til at løse vores samfundsudfordringer.
Indsatsen giver også resultater målt i tal med et hjemtag på over 113 mio. kr. i 2020 til kommuner, regioner og virksomheder og sikring af 20 ansøgninger på tværs af medlemskredsen, mens interessevaretagelse har haft fokus på Horizon Europe, Digital Europe, EU4Health, EU’s budget, Covid-call, TEN-T/CEF og Interreg programpåvirkning.

Og, eller skulle jeg sige men, så kan man jo ikke sige 2020 uden at sige covid-19. Som følge af pandemien har vi arbejdet hjemmefra i store dele af 2020, og heldigvis er vi alle raske. Det har på mange måder været en udfordring og samtidigt skubbet på en udvikling, som var i gang. Vi har opfundet nye måder at samarbejde på både internt og eksternt, og vi er blevet endnu skrappere til at bruge digitale teknologier, men der er meget, vi savner. Krisen har også gjort, at vi har tænkt i nye kommunikationsformer og i nye initiativer omkring Green deal i Greater Copenhagen, iværksat nye kompetenceudviklingsforløb og boostet vores meget populære forprojektordning.

Samtidigt har vi fået intet mindre end seks babyer i årets løb, og de mange barsler, som følge heraf, har åbnet dørene for nye medarbejdere, som på flere måder har fået en anderledes jobstart. Tak til alle jer, som har ydet en ekstraordinær indsats i denne sammenhæng.

Jeg vil også gerne takke alle vores medlemmer, samarbejdspartnere og særligt mine medarbejdere for et fantastisk samarbejde i et meget udfordrende år. I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Birgitte Wederking

Direktør

@birwed (holdninger er personlige)Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor