Chefens klumme - 10 år med en fælles repræsentation i Bruxelles – del 2

Vent...

​Gennem det senere årti er antallet af og bredden i Bruxelles-repræsentationer steget, og EU’s hovedstad er mere end nogensinde en multikulturel markedsplads med plads til både sammenhold og konkurrence. Nogle lobbyer for særlige industri- eller sektorinteresser, mens andre er her for at sikre, at deres region, by eller organisation får mest muligt ud af EU-medlemskabet. Påvirkning, projektudvikling, match-making, markedsføring, internationalisering og repræsentation vægtes i varierende grad på de mange kontorer i EU’s hovedstad. 

Over årene har politikområderne udviklet sig, globalisering er mere nærværende og digitaliseringen har ændret på Bruxelles-kontorernes virke. Det er i dag muligt at indhente store mængder af informationer online uanset, hvor man befinder sig, men nærheden til beslutningstagere og EU’s institutioner er stadig en forudsætning for at klare sig i den skærpede konkurrence om indflydelse og midler. 

Fra etableringen af creoDK i 2008, har vi udviklet os og tilpasset os i takt med, at opmærksomheden på muligheder i EU-samarbejdet er vokset og involveringen fra vores bagland steget. Som nogle læsere vil vide, besluttede Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstaden at etablere en fælles fast repræsentation i Bruxelles i 2008, og i 2014 blev CBS en del af samarbejdet. Vi var lidt alene dengang om at være en forskningsrepræsentation for en vidensregion, men siden har model og tilgang inspireret mange andre forsknings- og universitetssamarbejder fra hele Europa til at få kontor i Bruxelles. De positive resultater har også resulteret i, at samarbejdet mellem partnerne er blevet styrket samtidig med, at der er skabt nye alliancer rundt omkring i Europa. 

I 2014 besluttede hovedstadsregionens 29 kommuner og Region Hovedstaden selv også at fremme deres interesser og engagement overfor EU. Copenhagen EU Office blev etableret i Bruxelles i 2015 for at medvirke til øget internationalisering og projektdeltagelse til gavn for regionen, kommunerne, borgerne og private virksomheder. Copenhagen EU Office og creoDK blev til ét kontor i 2017, og det nye Copenhagen EU Office repræsenterer i dag Københavns Universitet, DTU, CBS, Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Sammen med medlemskredsen arbejder vi for at få mest muligt ud af EU-samarbejdet for offentlige som private aktører i hovedstadsregionen og promovere Greater Copenhagen. 

Erfaringerne viser, at en investering i EU-arbejdet er en investering i vækst og velfærd. Det er en arbejdsmetode, som er kulturbærende for universiteter, region og kommuner, og som skal tilgås dynamisk for at bibringe den største værdi for baglandet. Internationalisering er nøgleordet til at finde bedre løsninger på lokale udfordringer og for at holde et højt forskningsniveau og øge vores konkurrencedygtighed. Det tætte samarbejde i Greater Copenhagen afspejler sig også i samarbejdet i Bruxelles og over for EU – noget der i fremtiden i stigende grad vil være opmærksomhed omkring.

Birgitte Wederking
Direktør

@birwed (holdninger er personlige) 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor