Chefens klumme: Greater Copenhagen EU Office

​Når vi i nær fremtid skriver 2019, er det herfra med Greater Copenhagen EU Office som afsender. Det er ikke længere som ZealandDenmark og Copenhagen EU Office, men som et fælles EU-kontor for hele det østlige Danmark.  

Vent...
En del skal stadig på plads i starten af det nye år. Vi vil byde både en ny bestyrelse og nye kolleger velkommen. Vi skal i gang med en spændende strategiproces, hvor visionen for det nye samlede kontor skal konkretiseres i aktiviteter. ZealandDenmark og Copenhagen EU Office rykker sammen for at trække i samme retning, og der er enighed om, at EU-arbejdet er en investering i vækst og velfærd til gavn for samfund og borgere.

Samlet set repræsenterer det nye EU-kontor to regioner, 46 kommuner og fire universiteter. Navnet er nok nyt, men kontoret bygger på mange års erfaring med at være EU-repræsentation, som både ser muligheder samt sikrer indflydelse og udbytte.

Vi skal stadig arbejde med projektudvikling og interessevaretagelse. Vi skal drage fordel af at være i Bruxelles tæt på beslutningstagerne og bruge åbenheden i EU-systemet til at påvirke og indhente information. Vi skal også være aktive i Danmark med at oversætte den indhentede information og motivere medlemmerne til mere internationalisering og samarbejde på tværs.

Meget EU-lovgivning og -beslutninger påvirker direkte eller indirekte vores medlemmer. Det gælder alt fra miljøregler over integration af flygtninge til videnskabens ideer til implementering af innovative løsninger. Lige nu er det højsæson for arbejdet med ny programlovgivning, så vi kan få post-2020 EU-programmerne på plads med tilhørende finansiering. Vores dygtige forskere og embedsmænd gør opmærksomme på deres synspunkter og prioriteter med respekt for de gennemgående mål om at sikre europæisk effekt og merværdi på tværs af grænser. Samtidig fortsætter vi med at sprede information om mulighederne i de gældende programmer og sikre, at vores medlemmer skaber eller indgår i de bedste projektpartnerskaber. Vi samarbejder også med andre danske og udenlandske aktører i Bruxelles. Netværk er et nøgleord i byen, og sammen med ligesindede er vores stemme stærkere og indflydelse større. Netværk kan give viden om innovative løsninger, ligesom man kan lære af både det gode og det dårlige eksempel fra andre i Europa.

EU-perspektivet er i stigende grad en naturlig del af vores medlemmers arbejdsmetode og et redskab til at udvikle sig. EU's strategier og politikker holder et højt fagligt niveau og kan anvendes som løftestang og pejlemærker for lokal og regional udvikling. Man skal vælge sine kampe og prioriteter og forstå, at konkurrencen om at blive hørt og opnå medfinansiering er meget høj. Derfor er prioritering ud fra kerneinteresser, kompetencer og partnerskaber med de bedste afgørende for succes. Bruxelles-scenen er sat, og nu ser vi frem til at bidrage til udvikling af Greater Copenhagen og til at byde jer velkommen hos os. 

Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet.

Glædelig jul og godt nytår!

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor