Chefens klumme: Sammenhæng mellem national og EU-finansiering - det virker!

​Vi har udarbejdet et overblik over vores aktiviteter og resultater for første halvår af 2016.

​Som altid har vi sammen med vores partnere gang i mange forskellige projekter og tiltag. Godt er det at konstatere, at fødekæden fra de danske EUopSTART- og hjemtagsmidler til EU-ansøgninger fungerer. Ligeledes får Copenhagen EU Offices egen forprojektordning flere kommuner og regionen til at forsøge sig med det ressourcekrævende arbejde, det er, at skrive en god EU-ansøgning. Og det giver resultater i form af flere EU-midler til regionen. Horizon 2020 beskyldes med nogen ret for at have lave succesrater, men det hjælper at søge råd hos specialister med erfaring og forståelse for, hvad EU giver støtte til.


Når det gælder interessevaretagelse for forskningsinteresser er forståelse for politiske prioriteter, kendskab til timing samt kvalificeret input afgørende for indflydelse og rettidig forberedelse til EU’s støtteprogrammer. For eksempel er indsatsen på vores Big Data satsning et resultat af, at dette område bliver stadig mere relevant i mange sektorer og sammenhænge samtidig med, at EU fremmer digitalisering uden overregulering for at holde innovationshøjden. Vi har en del at bidrage med til et projekt grundet den danske tradition med registrering af befolkningens adfærds- og udviklingsmønstre og et særdeles veletableret personregister. Dette ligger et godt grundlag for evidensbaseret erfaringsudveksling i europæiske netværk med lande med tilsvarende databanker, som så bliver til ”big data”. Det er godt at se, at også denne fødekæde fra interessevaretagelse til projektfinansiering virker.


EU-projektfinansiering kompenserer i nogle lande for national støtte. Det gælder blandt andet i Storbritannien, hvis forskningsinstitutioner får betydelige beløb fra EU til banebrydende og store projekter. Usikkerheden omkring, hvad der sker med UK-forskeres deltagelse, har fået den britiske regering til at garantere deres deltagelse med nationale midler til alle nuværende og kommende projekter under Horizon 2020. Således synes national støtte på lidt uventet vis at spille en væsentlig rolle ikke bare i opstartsfasen men også i den implementerende eller afsluttende fase. Interessant udvikling.


Birgitte Wederking
Direktør
@creoDK_CphEUOffice

Redaktør