Chefens klumme: All eyes on Glasgow

Hotellerne i den skotske by Glasgow melder udsolgt, så nogen regner med at møde op til COP26 – men hvem? Og hvad kan de blive enige om? Sikkert er det, at mødet i starten af november vil blive fulgt tæt kloden rundt.

Vent...

​Det er lige før og næsten, at de Forenede Nationers klimakonference COP26 slår deres bæredygtige døre op i Glasgow til verdens magtfulde personligheder og mange andre, som i fællesskab skal blive enige om nogle bindende mål for reduktion af drivhusgasser. Og dermed leve op til Paris-aftalen, der blev vedtaget af 196 parter på COP21 i Paris den 12. december 2015 og som trådte i kraft den 4. november 2016. Her i 2021 er indsatsen til eftersyn og fornyelse.

Og hvad er en COP? Conference of the Parties, hvor repræsentanter for alverdens lande forventes at blive enige om de næste bindende klimatiltag. Siden starten gik i 1995, er der kommet mange flere aktivister og NGO'er til, som bruger COPs som en platform for kampagner for en mere klimavenlig verden. For at kunne nå Paris-aftalens mål om at begrænse klodens temperaturstigninger til 1,5-2 grader celsius sammenlignet med før den industrielle tidsalder, skal der ses på skrappere emissionsmål. Det bedste våben mod temperaturstigninger er at mindske udledning af drivhusgasser. Men det går ikke så godt med det, og gør vi ikke noget drastisk, kan det have alvorlige konsekvenser for kloden. Det skal være slut med kul, og metan-udledningen skal ned. Det sker ikke uden penge, og der er brug for mange flere penge til investeringer i alternativer.

I december 2020 opdaterede EU sine NDC'er (nationale klimamål) med et bindende mål om en national nettoreduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 55 % i 2030 i forhold til 1990, og målet er at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Danmark har sat et endnu mere ambitiøst klimamål på 70 % reduktion i 2030. Fra dansk side ses COP26 som en mulighed for at påvirke den globale klimadagsorden og fremme grønne løsninger, der er nødvendige for at nå disse mål.

Ambitiøse mål vil få seriøse konsekvenser for virksomheder, samfund og borgere, så statslederne vil skulle tænke sig grundigt om. Målene skal også forpligtige de tunge spillere og store udledere for, at det virkelig batter noget. At møde op til COP26 betyder, at man er villig til at forhandle og tager dagsordenen alvorligt. Her fra maskinrummet følger vi udviklingen og ser muligheder for vores medlemmer i forhold til forskning, teknologisk  udvikling og udbredelse af løsninger.

COP26-deltagerne skal altså ikke kun håndtere Covid-19-rejserestriktioner og vanskeligheder med at sikre sig en seng i den skotske værtsby. I fællesskab skal de lave politik om mindre kul, mere klimafinansiering og nye emissionsmål. Alle øjne på Glasgow - hvem mon møder op?

Birgitte Wederking

@birwed (holdninger er personlige)

PS: EU har organiseret side-events i dagene 1.–12. november 2021 om bl.a. forskning, partnerskaber, klima, transport, byer og meget andet. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor