Chefens klumme: At holde balancen

​Det er en kunst at holde balancen. EU kæmper til stadighed med at balancere mange forskellige hensyn, interesser og aktører.

Estland har netop overtaget EU-formandskabet. Det er en stor opgave ikke mindst første gang og ikke mindst for et lille land. Med et flot logo og slogan om ”Unity through balance” skal de lede EU gennem en svær tid, hvor det bliver vigtigt at holde mere end den institutionelle balance. Gennem det europæiske fællesskab og unions historie har det være en udfordring at holde balancen mellem at sikre stabilitet og samtidig skabe vækst og innovation i en ånd af fællesskab. Balancen mellem at forhandle Brexit med Storbritannien og sikre sammenhængskraften blandt de tilbageværende 27 medlemmer er højt på dagsordenen. Alle har egne synspunkter, interesser og traditioner, og der bliver nok at se til for at holde den geografiske balance mellem nord og syd og øst og vest i det europæiske samarbejde. Ubalance er der jo også, og det tydeligt i fordelingen af EU’s forskningsmidler mellem de gamle og de nyere medlemslande i Central- og Østeuropa.

En politisk overvejelse angår balancen mellem produktion og miljø. Jordens klimabalancer er ændret, og det har ført til stigning i globale temperaturer og ændrede klimatiske forhold på kloden. Det medfører både muligheder og omkostninger, som man med viden og forberedelse kan være på forkant af. Vi må stræbe mod udvikling på grundlag af forskning og innovation for at sikre balance mellem vækst, konkurrenceevne, sundhed, miljø, bæredygtighed, forbrugerhensyn og dyrevelfærd. I EU’s forskningsprogrammer er et mål at løse samfundsudfordringer ved at finde en balance mellem ikke at være for detaljebetonet og præskriptiv og samtidig være retningsgivende nok til at kunne gribe nye teknologier og forretningsideer. Når det offentlige støtter forskning og innovation bør grundforskning så vel som den mere markedsnære innovation støttes med øje for både samarbejde og konkurrencedygtighed. Samtidig er regulering uden markedsfragmentering og støtte til uddannelse afgørende for produktivitet og økonomisk vækst. 

Det er i sig selv en kunst at holde balancen. At holde arbejde-familie balancen er en daglig udfordring for mange over alt i Europa. Det hjælper med nogle rammer, som gør, at vi kan tage egne valg og opnå mere fleksibilitet. Særligt aktuelt er sammenblanding eller adskillelse af arbejde og ferie - I ønskes hermed alle en rigtig dejlig sommer.

Birgitte Wederking
Direktør


Redaktør