Chefens klumme: Byggesten for det vi vil sammen

​EU nåede til enighed om budget, genopretningsplan og programmer i de sidste dage af 2020. Nu gælder det de fælles europæiske løsninger, hvor vi lægger byggestenene til det, vi vil være, og hvor vi vil være i fremtiden.

Vent...

EU-året 2021 blev indledt med, at Portugal overtog formandskabet for EU-Rådet fra Tyskland. Når Portugal for fjerde gang sætter sig for bordenden, er det med et logo, der forestiller en sol komponeret af 27-prikker og mottoet "Tid til resultater: en retfærdig, grøn og digital genopretning".

Først og fremmest er der fokus på at få EU gennem covid-19-pandemien samt en grøn og digital omstilling med social balance. Som en mindre, solbeskinnet medlemsstat ved havet med en lang søfartshistorie vil turisterhvervet og de eksterne relationer naturligt nok fylde en del. 

Andre interessante prioriteter er EU's modstandsdygtighed og vores fundamentale værdier samt et socialt topmøde i maj og en europæisk sundhedsunion. Starten er også gået til implementeringen af EU's langsigtede budget og genopretningsplanen, som inkluderer innovative finansielle instrumenter, som også Danmark får glæde af. Alle lande skal her i foråret udarbejde en national genopretningsplan med fokus på initiativer, som er grønne og digitale og – håber vi – som understøtter vores medlemmers forskning og udviklingsplaner.

Det første møde i det Europæiske Råd blandt stats- og regeringschefer den 21. januar understregede behovet for flere fælles europæiske løsninger og handlede om koordineringen af indsatsen mod covid-19. Det skal ske ved at søge enighed om begrænsning af smitten, testning, vaccinationer og samtidig sikring af EU's indre marked. På det såkaldte levende dokument for ledernes dagsorden 2021 er netop nævnt det indre marked og industripolitikken. Det er en grundsten i samarbejdet, som forventes at få en særlig opmærksomhed i dette forår efter en periode, hvor statsstøtteregler er blevet bøjet, og grænserne er blevet trukket op. Med forbehold for ændringer.

Vi følger begivenheder og udvikling i prioriteter i disse skiftende tider og holder fast i at involvere hele vores medlemskreds i vores aktiviteter og temaområder tilpasset den aktuelle dagsorden. Derfor har vi set tilbage og frem for at sikre en fælles tilgang til implementering af vores nye handlingsplan . Særligt der, hvor vi skaber synergi ved at bringe medlemskredsens forskellige partnere sammen, har stor gevinst og potentiale.

Birgitte Wederking

Direktør

@birwed (holdninger er personlige)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor